My first Publication AASTARAAMAT 2018 - Page 14

EVEL osalemine standardite komitees Üldtuntud on fakt, et tegevuste standardiseerimine annab tööjõutootlikkuse kasvu. Näiteks selgus DTI uuringust, et Suurbritannias mõjutas standardite olemasolu aastatel 1948 - 2002 tööjõutootlikkuse kasvu kuni 13%. Standardite süsteemi kvaliteet ja kasulikkus avaldab olulist mõju turgude kasvamisele ning toodete ja teenuste arvule ja kvaliteedile (DTI 2005) 1 . EVEL on liikmena esindatud neljas Standardikeskuse tehnilises komitees:  EVS/TK 5 „Tuletõrje ja päästevahendid“ – Lauri Lagle, EVEL;  EVS/TK 47 „Vee kvaliteet“ – Aune Ahman, Tartu Veevärk AS;  EVS/TK 48 „Vee- ja kanalisatsioonitehnika“ – Lauri Lagle, EVEL;  EVS/TK 62 „Maasoojuse puuraugud ja vee puurkaevud“ – Lauri Lagle, EVEL. Standardid on tasulised ja seetõttu on nende kasutus soovituslik v.a tuletõrje ja päästevahendite standardid, mis on Eestis seotud õigusaktidega. Suur osa tehnilise komitee tööst on seotud harmoniseeritud standarditele tõlke- ettepanekute koostamise ja tõlgete kvaliteedi ülevaatusega. Harmoniseeritud standardite sisu komitee tõlkega muuta ei saa. . DTI (2005), „The empirical economics of standards.“ UK, Department of Trade and Industry (DTI) Economics Paper No.12, June 2005, 135 p. [https://www.immagic.com/eLibrary/ARCHIVES/GENERAL/UK_DTI/T050602D.pdf] 1 14