My first Magazine Bilingvalna matematika FINAL

BILINGVALNA MATEMATIKA Matematički svijet je centar u kojem se potiče cjelokupni psihofizički razvoj djeteta kroz matematiku te integraciju matematike kroz lingvistiku i znanost. Jedan od pomno osmišljenih programa koji objedinjuje matematiku i engleski jezik jest BILINGVALNA MATEMATIKA. Program svojim interdisciplinarnim pristupom potiče KREATIVNOST, UČENJE matematike i engleskog jezika na nov i INOVATIVAN način pružajudi polaznicima potpuni RAZVOJ u POTICAJNOJ i KREATIVNOJ sredini Matematičkog svijeta. CUBES MAKING PROJECT Učenje je najdjelotvornije onda kada je zabavno, nesvjesno i ispunjavajude. Stoga smo razvili nove metode učenja prožimajudi matematiku s engleskim jezikom. Efikasnost usvajanja engleskog jezika temelji se i na činjenici da profesorica engleskoj jezika komunicira isključivo na engleskom jeziku tako da usvajanje stranog jezika postaje sastavni dio života polaznika. Prvenstveno kroz igru i konstantnu interakciju usvaja se znanje engleskog jezika i matematike koje de im dugoročno koristiti. HALLOWEEN STICKERS!!! Learning prepositions with Halloween! The black cat is on the pumpkin. The bat is in the pumpkin. The witch is ... gdje???