My first Magazine | Page 3

SHARETRAIN

Šis projektas yra puiki galimybė patenkinti keletą mūsų institucijų poreikių. Būdami mokytojų kvalifikacijos tobulinimo centrais, turime žinoti ir pateisinti mokytojų lūkesčius atsižvelgiant į naujausias švietimo, ugdymo

tendencijas.

Mūsų bendras tikslas yra gerinti mokymo ir mokymosi proceso kokybę. Mūsų taikomi mokytojų kvalifikacijos tobulinimo modeliai būtų efektyvesni, jei turėtume bendrą viziją apie skirtingus mokymo modelius, įgyvendinamus ES šalyse.

Atsižvelgdami į mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius ir pasitelkdami šį projektą stengiamės išsiaiškinti, kaip veikia kiti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo centrai ir kokiais būdais yra pasirenkami profesionalūs mokytojų

kvalifikacijos tobulinimo mokymai.

Skirtingų modelių atskleidimas, įvertinimas bei skirtingų būdų sutelktų į mokymo ir mokymosi procesą stebėjimas, įgalins bendradarbiaujant sukurti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo

kokybės gerinimo priemones.

Mokykloms projektas taip pat teiks naudos, nes projekto sklaida ir tęstinumas leis jiems pasiūlyti ir pasidalinti su jais geresniais kursais, veikla ir

novatoriška patirtimi.

Apžvelgus gerąsias praktikas mokyklose, bus apibendrinta visų mokyklų praktika ir tobulinama mokyklų veikla vadovaujantis išsamia gerųjų praktikų analize.

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, darbo vertinimas ir analizė apims keturias temas, aprašytas projekte, ir sukurs apčiuopiamus produktus apimančius:

• Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo modelius.

• Vadybą ir įvairių veiklų pasirinkimą.

•Kaip patobulinti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo specialistų profilį.

• Poveikį klasėje.