My first Magazine | Page 12

Kauno K. Griniaus progimnazijos mokiniai ugdymosi procese aktyviai taiko IKT. Matematikos, pasaulio pažinimo ir lietuvių kalbos mokymuisi naudoja EMA elektronines pratybas, „Windows-10” programėlių parduotuvės pagalba įsisavina naujas mokomąsias programas, nuotoliniu būdu, naudodami „Skype verslui“, organizuoja nuotolines pamokas kartu su kitų mokyklų (Kauno,

Lietuvos ir užsienio) mokiniais.

Mokyklų patirtis

Informacinių technologijų panaudojimas ugdyme

Žaidybinimas

Žaidimų pagalba vaikai pažįsta juos supantį pasaulį, supranta reiškinius, todėl žaidimas yra natūralesnis ir mokiniams patrauklesnis būdas mokytis, nei šiuolaikiniame pasaulyje įsitvirtinusi ugdymo

praktika.

Pateikus tą pačią užduotį žaidimo forma, t. y. ją sužaidybinus, pasiekiami ženkliai geresni rezultatai tiek mokymosi procese, tiek socialinėje veikloje. Pastebėta, jog mokytojai, kurie pasitelkia sužaidybinimo metodą, labiau įtraukia mokinius į ugdymą, o mokiniai pasiekia ženkliai geresnių

rezultatų.