My first Magazine SUSKI Risk Stratejisi

T.C. ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RİSK YÖNETİMİ STRATEJİSİ VE KONTROL FAALİYETLERİ ŞUSKİKKKPOO GLLLLŞENEL ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ RİSK YÖNETİMİ STRATEJİSİ RİSK YÖNETİMİ STRATEJİSİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI İç Kontrol Şube Müdürlüğü