My first Magazine október_11 - Page 4

4 . oldal Klímabarát Bács-Kiskun 2017 . október
INTERAKTÍV KLÍMASÁTOR

A szemlélet a lényeg

Ismeretterjesztő , tudást bővítő , szemléltető eszközökkel , játékokkal , totóval és hasznos nyereményekkel várta a klímasátor az odalátogatókat a nyári fesztiválokon .
Az előzetes zsűrizést követően a résztvevők egy héten keresztül gyűjthették a lájkokat a megyei önkormányzat Facebook oldalán . A verseny október 13-án lezárult , a legjobbnak ítélt műveket az oldal látogatói választották ki .
A HÁROM KATEGÓRIA NYERTESEI :
1 . Élet a jövőben képzőművészeti pályázat - Általános Iskola : Szabó Zolta Dániel , Zöld ház c . alkotásával ( Kecskemét ). 2 . Élet a jövőben képzőművészeti pályázat - Középiskola : Polyák Fanni , a Bajai SzC Jelky András Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 11 / c . osztályos tanulója ( Jászszentlászló ).
FOTÓ : BÁCS-MEGYEHÁZA
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat interaktív klímasátra szemléletformálási és ismeretterjesztő célzattal az elmúlt hónapokban különféle települési rendezvényeken jelent meg . Elsőként május 20-21-én , a Kiskőrösi Rétesfesztiválon , majd Hajóson az Orbán-napi Borünnepen , június 24-én Szankon a Méz- és Meggyfesztiválon , augusztus 19-én a balotaszállási Családi Napon , augusztus 20-án a zsanai falunapon és szeptember 16-án a kerekegyázi KerekFeszt , Kereki Tojás- és Szüreti Fesztiválon várták a munkatársak az érdeklődőket a klímaváltozás témakörét felölelő eszközökkel , játékokkal , totóval és hasznos nyereményekkel .
Napelemes bogarak mutatták be , hogyan tud napfény hatására , csupán annak energiáját felhasználva mozgásba jönni egy apró tárgy . Nagyítóval a nap energiáját fókuszálva fa lapkákra égethettek különféle alakzatokat a kísérletező kedvű látogatók . Speciális doboz segítségével bizonyították be , hogy a nap energiáját hő és mozgási energiává lehet átalakítani . A különféle talajok vízmegkötő képességét is szemléltették .
Míg a gyerekek foglalkozásokon vehettek részt , ahol például tájhonos gyógy- és fűszernövényeket ültettek , illetve szemétbe szánt eszközöket hasznosítottak , addig a szülők a ház körüli klímatudatos megoldásokról kaphattak hasznos tudnivalókat . Rövid

Képzőművészeti és fotó pályázat nyertesei

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Fókuszban a klímaváltozás címmel fotó pályázatot , illetve Élet a jövőben címmel képzőművészeti pályázatot hirdetett a tavasz folyamán . A versenyen az általános és a középiskolás gyerekek , valamint a felnőtt lakosság vehetett részt pálya műveivel külön-külön kategóriában .
Napelemes bogarak átfogó tájékoztató után részleteiben is szó esett a napenergia passzív , valamint aktív alkalmazási területeiről , a talajmegtartó mezőgazdaság homoktalajon is sikeresen alkalmazható módszereiről és a térségi viszonyoknak megfelelő tájgazdálkodás jelentőségéről .
A homokhátsági éghajlatváltozásnak talán leginkább kitett , a talajadottságok nehézségeivel , illetve a szárazsággal már régóta küzdő vidéken számos érdeklődőt vonzott a kiállítás . A rendezvények családias jellegéből adódóan leginkább gyermekek és szülők látogattak el a sátrakba .
3 . Fókuszban a klímaváltozás fotópályázat : Madarász Edit , Viharvetés c . alkotásával ( Borota ). A nyertesek egy-egy értékes kerékpár boldog tulajdonosaivá válhattak . Gratulálunk a győzteseknek !
Elkészült Bács-Kiskun megye klímastratégiája , mely az éghajlatváltozás kihívásaira fogalmazza meg a térség közös cselekvési irányát egyrészt az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével , másrészt az alkalmazkodás eszközeinek meghatározásával .
A megyei önkormányzat az “ Éghajlatváltozásra adott innovatív válaszok Bács-Kiskun megyében ” megnevezésű KEHOP - 1.2.0-15-2016-00014 kódszámú projekt keretében elkészítette a megye klímastratégiájának tervezetét . A széles körű társadalmi vita előtt szeptember folyamán a dokumentumot szakmai szervezetek képviselőivel egyeztették műhelymunkák keretében .
Az önkormányzatok kollégáinak szeptember 12-én Lakiteleken , a vállalkozások képviselői részére szeptember 14-én Fülöpjakabon , az oktatási szféra kollégáinak pedig szeptember 19-én Bácsalmáson került megrendezésre az esemény . A műhelymunkák a Bács-Kiskun Megyei Klímastratégia tervezete alapján a megye településeit érintő klímaváltozás problémakörét elemezték . A dokumentum nagy hangsúlyt fektet mind a Homokhátság , mind a lösztájak és a folyó menti települések éghajlatváltozással összefüggő környezeti veszélyeire , az ezek megelőzése és mérséklése érdekében kitűzött cselekvési irányok körvonalazására , a várható változásokhoz való adaptáció és a hatásmérséklés jövőbeli lehetőségeire a különböző
A Platform résztvevő tagjai májusban írták alá együttműködési nyilatkozatukat Kecskeméten . A szakmai csoportosulás tagjai a tudományos és gazdasági élet szereplői közül kerültek ki azzal a céllal , hogy segítsék a társadalom klímaváltozással kapcsolatos ismereteinek bővítését , a
FOTÓ : MADARÁSZ EDIT , VIHARVETÉS szemléletformálást , felmérjék www . bacskiskun . hu • www . facebook . com / bacskiskunamimegyenk • info @ bacskiskun . hu

Megyei klímastratégia

A klímaváltozás megyei szintű hatásmérséklési és adaptációs terveinek kialakításában az Éghajlatváltozási Platform tagjai is részt vettek . cselekvési szinteken . A megyei klímastratégia bemutatását minden alkalommal irányított véleménycsere , javaslatok megfogalmazása és kerek-asztal beszélgetések követték . Az önkormányzatok kollégáinak , a vállalkozások képviselőinek és az oktatási szféra résztvevőinek véleménye , jó gyakorlatai és megoldásai feldolgozásra kerültek a dokumentumban . Az elhangzott vélemények , észrevételek , javaslatok hozzájárulnak egy mindannyiunk számára elfogadható , a klímaváltozással kapcsolatos közös feladatainkat rögzítő megyei klímastratégia kidolgozásához .
Az elmúlt időszakban a szemléletformáló , érzékenyítő akciókon , szakmai fórumokon , klíma táborokon keresztül , már számtalan , a megyére jellemző speciális javaslattal , ötlettel gazdagodva készült a stratégia véglegesítése . Az előkészítés időszaka után decemberben a megyei közgyűlés fogja tárgyalni a javaslatot , melynek elfogadása után , felkészültebben és egy szakmai javaslatokkal alátámasztott stratégia mentén haladva tehetünk többet klímánk védelmében .
A megyei szintű intézkedés és javaslattétel után a településeknek is lesz lehetőségük a helyi , településszintű stratégiájukat megalkotni , mellyel a területi adottságokat még speciálisabban tudják reprezentálni .
A Bács-Kiskun Megyei Klímastratégia a helyzetelemzésen , a problémák azonosításán és a célokon túl az intézkedéseket is tartalmazza , mely dokumentum a www . bacskiskun . hu oldalról tölthető le .

A megyei klímastratégiát véleményezte az Éghajlatváltozási Platform

és összehangolják a fejlesztési igényeket , valamint online szaktanácsadást folytassanak . A Platform negyedéves ülését 2017 . október 2-án , hétfőn tartotta a Megyeházán .
A tanácskozás során a Platform tagjainak lehetőségük nyílt arra , hogy véleményt , javaslatot fogalmazzanak meg a dokumentum tartalmával kapcsolatban .
A Megyeházán tartott egyeztetés másik célja a Platform működése során felmerülő feladatok koordinálása , kiosztása és a résztvevő szervezetek jövőbeni , tervezett együttműködésének megvitatása volt .
4. oldal Megyei klímastratégia INTERAKTÍV KLÍMASÁTOR A szemlélet a lényeg Elkészült Bács-Kiskun megye klímastratégiája, mely az éghajlatváltozás kihívásaira fogalmazza meg a térség közös cse- lekvési irányát egyrészt az üvegházhatású gázok kibocsátásának csök- kentésével, másrészt az alkalmazkodás eszközei- nek meghatározásával. Ismeretterjesztő, tudást bővítő, szemléltető esz- közökkel, játékokkal, totóval és hasznos nye- reményekkel várta a klímasátor az odaláto- gatókat a nyári fesztivá- lokon. A Bács-Kiskun Megyei Önkor- mányzat interaktív klímasátra szemléletformálási és isme- retterjesztő célzattal az elmúlt hónapokban különféle tele- pülési rendezvényeken jelent meg. Elsőként május 20-21-én, a Kiskőrösi Rétesfesztiválon, majd Hajóson az Orbán-na- pi Borünnepen, június 24-én Szankon a Méz- és Meggy- fesztiválon, augusztus 19-én a balotaszállási Családi Napon, augusztus 20-án a zsanai falu- napon és szeptember 16-án a kerekegyázi KerekFeszt, Kere- ki Tojás- és Szüreti Fesztiválon várták a munkatársak az ér- deklődőket a klímaváltozás té- makörét felölelő eszközökkel, játékokkal, totóval és hasznos nyereményekkel. Napelemes bogarak mutat- ták be, hogyan tud napfény hatására, csupán annak ener- FOTÓ: BÁCS-MEGYEHÁZA giáját felhasználva mozgásba jönni egy apró tárgy. Nagyító- val a nap energiáját fókuszálva fa lapkákra égethettek külön- féle alakzatokat a kísérletező kedvű látogatók. Speciális do- boz segítségével bizonyították be, hogy a nap energiáját hő és mozgási energiává lehet átala- kítani. A különféle talajok víz- megkötő képességét is szemlél- tették. Míg a gyerekek foglalko- zásokon vehettek részt, ahol például tájhonos gyógy- és fűszernövényeket ültettek, il- letve szemétbe szánt eszkö- zöket hasznosítottak, addig a szülők a ház körüli klímatuda- tos megoldásokról kaphattak hasznos tudnivalókat. Rövid Napelemes bogarak átfogó tájékoztató után részle- teiben is szó esett a napenergia passzív, valamint aktív alkal- mazási területeiről, a talajmeg- tartó mezőgazdaság homokta- lajon is sikeresen alkalmazható módszereiről és a térségi viszo- nyoknak megfelelő tájgazdál- kodás jelentőségéről. A homokhátsági éghajlat- változásnak talán leginkább kitett, a talajadottságok nehéz- ségeivel, illetve a szárazsággal már régóta küzdő vidéken szá- mos érdeklődőt vonzott a kiál- lítás. A rendezvények családias jellegéből adódóan leginkább gyermekek és szülők látogattak el a sátrakba. Képzőművészeti és fotó pályázat nyertesei A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Fókuszban a klímaváltozás címmel fotó pályázatot, illetve Élet a jövőben címmel képzőművészeti 0[p^]\KB]H]\ވX[p[H\[Y[^0[[0[0\˜Hힰ\\0\Y\ZZ[[Z[H[d]ZYZ]]\ޝ0[Xp[ql]Z][0훋Z0훂]YܚpX[ˈ\ޘ[H0[X][ް\™00[p^]XY\\ވY] Z\]0\ˈ[0\][ BJKHY\\ZYKYYH0\0Z\š\Z0\[ZۛBZ]H[]Zˈܘ][0[[˜Hqd^\ZۙZB^[1d^]\l\^\흙]1dY[B\ޝ]dZYH0][\\ޝ0qlZ]0ZH0Z]HYYYZB훚ܛp[^]XXKB0[H\[H0ؙ\ Lp[^\[ HYڛؘZ0]0[qlKBZ]^[0]]0H[\ދB0ZKHYYYZH0훚ܛp[^]^'0YZ][ް\ܘHY[B]0][\ޛXR\[YKBpX['HYYۙ]^\lHRH K LMKL ML Mް[pڙZ\]0X[[\ް]]BHYYYH0[X\]0YpZ[Z\^]0] Hް[\휱lH0\BY[ZH]H[1d]ޙ\[X\X[p[H[[[ޘZXZHޙ\^]Z\\[1dZKB[YY^]0ZqlZ[[][Zš\]0X[^0훚ܛp[^]0YKB[Zޙ\[X\ Lp[ZKB[Z[H[[ް\\KB[1dZH\ް\Hޙ\[X\ M p[0ZXۋ^]0\HޙKBH0YZ[ZYYޙ\[KB\ NKp[X[p\ۈ\YYܙ[^\ܙH^\[p[KBqlZ[[][ZHXR\[YYYZH0[X\]0YXH\^KBH[\[HYYYH[\00\Z]\[1dH0[X][ް\؛0[XKB휰][[Y^0ZˈH[B[HYH[]Z]Z[H[0]YZ[H0ޝ0KBZ0\HpY[H[\00\Z°YZ][ް\[0ޙYdB휛Y^]H\ް[YZ\K^^Z›YY[1d^\H0\p\Z0\H0\BZX[]1l^[Zݰ\B\[[휝ۘ[^\\KH\B]0[ް\ވ[0Y\ B0Xp0\H]0\p\Z0\흱dKB[HZ]1d\YZ\HH0훘ힱdB0ΈPQTTֈQU RTU0T˜[Zݰ\Hޚ[Z[HYYYZB0[X\]0YXB[]]]0\]Z[[[[[\[p][[p[X\K]\]YYB[X^\H0\\ZX\ޝ[\ް[]0\Z흙]0Zˈ^0훋Bܛp[^]0YZ[ZB[[ް\\\[1dZ[Z0\˜^]0\Hޙ\H\ޝ]dZ[Z[[p[YKXZܛ]ZH0\›YY0\ZH[ް\ܘH\ BZH[[X[^[ B[ޛ[[p[YZ0\ޜ]KB[Z]\]ޞZ\[Z™YHZ[[Z][ް[p\B[Y]0H0[X][ް\[\]ힰ[Y]Z[]ް]1dHYYYZH0[X\]0YXBYް\Zދ^[pY1d\ޘZؘ[Bޙ[[0[]ܛp[00\Z[p]1dBZpۋޘZXZHܝ[[ۋ0[XH0Xܛۈ\\ޝ0 p\ް[][[HYYp\H[[KBdHXp[\]\][ 0][^YH\ްH]0YXBYY\]0\K^[1dZ\ް]0\šY1d\ޘZH]0[X[X\[BYYYZH힙ql[0\ژH0\X[ BHH]\] Y[[Z[KB0\H]0[[\ްX[0\™YHޘZXZH]\][[0KB0[X\ޝ]0YXHY[0[KBYHZ]00혘]0[p[Y[pX[HYYYZHޚ[1lH[0^Y0\°\]\]0][]0[H[\0 B0\ZۙZ\\ވZ]1d\YB[ZK[\00\ޚ[1lH]0YpKBZ]YY[KY[Y[HKB]HYY]pYXKB[\X[YZ\^[0[KHXR\[YYYZH0KBX\]0YXHH[^][[^KB[H؛0[pZ^ۛ]0\[\H[ۈ0^[0^Y0\KB]\\[X^KY[HKBY[[HH˘X\[B[0]1dHKHYYYZH0[X\]0Yp][[p[Y^B^0YZ][ް\H]ܛBH0[X][ް\YYYZBޚ[1lH]0\p\Z0\B\Y\0Xp\Z[ZšX[Z]0\X[^YZ][ް\H] BܛHYژZH\\ޝ]Z˂H0TBUQԒPHQTTRNK0[]H흱dX[\d[ql]KBޙ]H0[p^] H0[[0[\BNޘXH0[Y[ 0^ˈ[0\][ X[p] K0[]H흱dX[\d[ql]KBޙ]H0[p^] Hힰ\\NpZ[KHZZHސ[ BH[\ޘZ[[^][XH0\”ޘZힰ\\0ZH LKˈޝ0KB[[[0ژH \ޜޙ[0\ޛ0K Mˈ0ؙ\0[XX\]XR\[H]ܛH\ޝ]dHYژZBpZ\ؘ[0\0Z[0HYpqlKB0\HZ[]ޘ]Z]XB[p][HޘZXZH܋B[0\YژZHHYp[[°\^\YH0[]ޙ\\1dZHB\ZH^[H[[ HY]ZH0\Y[B0[X][ް\[\KB\Y\]Z[Zd]]0\] Bޙ[[0[]ܛp[0\ [p\Z˘X\[H8(˙XX˘KؘX\[[Z[YYY[8([X\[B\0ޙZ[ZHZ\ޝ0KBHY[YZ] [[Z[ۛ[BޘZ[XY0\]\[Z˂H]ܛHYYY0]\00\] Mˈ0ؙ\ p[0]d[\BHHYYYZ0^[H[Xް\ܰ[H] BܛHYژZ[ZZ]1d\Y›p[\KH[[p[] KB\][X^[ZYYB[[H\[p][\ B][HYYYZ0^[\YY^]0\p\Z[HH] BܛHqlZ0\Hܰ[[YKB1dH[Y]ܙ[[0\K[ޝ0\H0\H\ޝ]dHޙ\B^]Z흱dX[K\^]YpqlZ0\[ZYYݚ]KB0\H