My first Magazine október_11 - Page 2

2 . oldal Gazdaságunk 2017 . október
TOP HÍREK

Újabb nyertesek

Bács-Kiskun megye részére 63 milliárd forint áll rendelkezésre a 2014- 2020-as programozási időszakban a TOP keretében fejlesztésekre , melyen belül újabb nyertes pályázatok születtek .
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program ( TOP ) keretében a tavalyi évben benyújtott 197 megyei pályázat közül újabb 11 kapott támogatást szeptember folyamán , így 170 fölötti a nyertes pályázatok száma . A benyújtott és támogatott projektek arányát tekintve Bács-Kiskun
megye élen jár , a legjobb mutatóval rendelkezik az országban . Így már több mint 22 milliárd forint kerül a térségünkbe , mely gazdasági , infrastrukturális és idegenforgalmi fejlesztésekre fordítódik és az itt élők életszínvonalának emelkedését , munkakörülményeinek javítását szolgálja . Ezen beruházások mind nagyban hozzájárulnak ahhoz , hogy Bács-Kiskun lakossága korszerűbb és élhetőbb életet élhessen a következő években . Az új nyertes projektek keretében iparterületek létesülnek , egészségügyi intézmények korszerűsödnek a megyében , több településen zajlik majd
FOTÓ : SEBESTYÉN ISTVÁN
Kömpöcön adták át az első megyei TOP-os fejlesztést
közlekedés- és fűtéskorszerűsítés , és a leromlott városrészek rehabilitációjára is sor kerül .
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat és két nonprofit cégének szakemberei a pályázatok beadásán túl a megvalósításban is szerves részt vállalnak majd az elkövetkező hónapokban .
TÁMOGATÁSI KÉRELEM CÍME TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ TÁMOGATÁSI ÖSSZEG ( FT )
• Bócsai ipari park kialakítása
Bócsa Község Önkormányzata
145.000.000 , -
• Iparterület fejlesztése Kalocsán
Kalocsa Város Önkormányzata
800.000.000 , -
• Fenntartható közlekedésfejlesztés Kaskantyún
Kaskantyú Község Önkormányzata
55.000.000 , -
• Fenntarható közlekedésfejlesztés Petőfiszálláson
Petőfiszállás Községi Önkormányzat
50.000.000 , -
• Orgovány Nagyközségközlekedésbiztonsági fejlesztése
Orgovány Nagyközség Önkormányzata
123.989.480 , -
• Komplex épületenergetikai fejlesztés Dunavecse város oktatási intézm .
Dunavecse Város Önkormányzata
303.678.805 , -
• Önkormányzati Hivatal épületének energetikai korsz .
Kunpeszér Község Önkormányzata
36.430.978 , -
• Intézmények épületenergetikai korsz . Balotaszálláson
Balotaszállás Községi Önkormányzat
149.551.590 , -
• Fülöpháza község önkormányzati tulajdonú épületeinek energetikai korszerűsítése
Fülöpháza Község Önkormányzata
60.498.220 , -
• Energiahatékonyság növelése Katymár község közintézményeiben
Katymár Községi Önkormányzat
122.800.846 , -
• Biomassza alapú fűtési rendszer kiépítése Csengőd községben
Csengőd Község Önkormányzata
142.751.570 , -
• Fogorvosi rendelő felújítása Csátalján
Csátalja Község Önkormányzata
21.940.000 , -
• Egészségház korszerűsítése
Csikéria Község Önkormányzata
30.000.000 , -
• Egészségügyi alapellátás fejlesztése
Kunbaja Község Önkormányzata
65.000.000 , -
• Szegregált városrészek felújítása Kiskunhalason
Kiskunhalas Város Önkormányzata
499.999.163 , -
• Leromlott városi területek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása
Lajosmizse Város Önkormányzata
100.000.000 , -
• Móricz Zsigmond Oktatási Intézmény Gimnázium és Felsőtagozat épületének energetikai korszerűsítése
Tiszakécske Város Önkormányzata
295.979.773 , -

A Budapest - Kelebia vasútvonal korszerűsítése

A Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztése óriási lehetőséget rejt magában a közösségi közlekedés és a teherfuvarozás minőségének robbanásszerű ugrásában , valamint a térség gazdasági fejlődésének is újabb lendületet adhat .
Évtizedek óta napirenden van a Budapest-Belgrád fejlesztési projekt keretében a Budapest-Kelebia vasútvonal tervezett korszerűsítése , amelyre az itt lakók és a vasútvonalon utazók szempontjából nagy szükség van . A fel- és leszállási körülmények , az állomásépületek nem felelnek meg korunk követelményeinek , a menetidő pedig sem az elővárosban , sem a távolsági , sem pedig a nemzetközi közlekedésben nem versenyképes . A pálya leromlott állapotú , mintegy 14 km hosszban sebességkorlátozások lassítják a közlekedést , továbbá az időjárási körülmények is megnehezítik a menetrend betartását esőzéskor , illetve a nyári időszakban a hőterhelés révén .

Merre tovább ?

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara minden lehetőséget megragad arra , hogy a pályaválasztás előtt álló diákok számára segítséget nyújtson a sokszor életre szóló döntésük meghozatalában . Erről kérdeztük a köztestület szakképzési igazgatóját , Ördög Dórát .
FOTÓ : BKMKIK
Mi a pályaorientáció lényege ? - A pályaorientáció az a folyamat , amely során a tanulók segítséget kapnak abban , hogy megismerjék önmagukat és a szakmákat . A fiatalok bővítik tudásukat önmagukról és a társadalomról is . Azaz nem egy egyszeri esemény , hanem egy folyamat , amely segít összhangba hozni az egyéni készségeket a társadalmi igényekkel és a választott szakmával . Nem könnyű a döntés , különösen 13-14 éves korban . Hogyan lehet ezt segíteni ? - Szükség van egyéni motivációra , érdeklődésre , a személyiség egyéb , a választott pálya által kívánt jegyeinek a meglétére . Feladatunk , hogy összehangoljuk az egyén vágyait , lehetőségeit a valósággal , a realitásokkal . Igyekszünk hangsúlyozni , hogy a döntés az egyén felelőssége , ugyanakkor szabadsága is az életpálya alakításában .
Valós tapasztalatok révén , a duális képzési rendszer megismerése által sikeres lehet a pályaválasztás ? - A pályaazonosulás kizárólag úgy történhet , ha a gyermekek valóban arra a szakmára találnak rá , amelyet szívesen végeznek . Ezért a következő időszak kiemelt feladata a szakmák marketingje lesz . A kamara életpálya-tanácsadási tevékenységének része , hogy a diákoknak és szüleiknek bemutassa a gazdálkodó szervezeteket is . Sikeresek és közkedveltek a gyerekek körében a rendhagyó technika órák . Ezeken a szakképzési centrumok tanműhelyei és a duális képzésben résztvevő cégek bevonásával a tanulók megismerkedhetnek az építőiparral , a fém- , a fa- és a könnyűiparral . Ez a lehetőség nem csupán a még tanácstalan gyermekek számára ad ötleteket , hanem abban is segít , hogy pontosabb képet kapjanak az általuk választott szakmákról , csökkentve ezzel az iskola- és pályaelhagyók számát .
FOTÓ : ILLUSZTRÁCIÓ
www . bacskiskun . hu • www . facebook . com / bacskiskunamimegyenk • info @ bacskiskun . hu
A projekt a teherszállításban várható forgalomnövekedés által a közelmúltban új lendületet kapott . A COSCO ( China Ocean Shipping Company ) - Kína elsőszámú és a világ ötödik legnagyobb hajózási vállalata - többségi részesedést vásárolt a pireuszi kikötőt üzemeltető cégben . Az ott elindult és a tervben lévő fejlesztések célja - az „ Egy övezet , egy út ” politika keretében - Kína kereskedelmi kapcsolatainak felélénkítése például a vasút segítségével . A szárazföldi és vízi útvonalak hálózatában a 21 . századi , tengeri Selyemút Kínából indulva Délkelet-Ázsián át a Vörös-tengeren keresztül érkezik a görög kikötővárosba . A kínai hajózási társaság néhány év alatt többszörösére növelte a kikötőn áthaladó konténerek mennyiségét , amelyeket egyre inkább a környezetkímélő vasúton terveznek Nyugat-Európa felé továbbítani , Magyarország pedig ezen tranzithálózat mentén fekszik . A Budapestet Belgráddal összekötő vasúti pálya felújításáról 2013-ban tárgyaltak először , majd a magyar és a kínai kormány 2015-ben , Szucsouban erről nemzetközi egyezményt is kötött , amely meghatározza , hogy a fejlesztésre kijelölt magyar szakasz a Budapest-Kelebia vasútvonal mintegy 160 km hosszban . A műszakilag elvárt cél : a kétvágányúsítás , 160 km / óra működési sebesség , ETCS 2 biztosítóberendezés , a teherszállítás számára pedig 225 kN tengelyterhelés . A pálya 740 méter hosszú vonatok közlekedtetésére lesz alkalmas . A részletes műszaki tartalom a tervezési fázisban alakul ki az Európai Unió műszaki előírásainak teljes mértékben megfelelve .
A nemzetközi Egyezménynek megfelelően a MÁV Zrt . és a kijelölt kínai társaságok megalapították a Kínai-Magyar Vasúti Zrt . -t , amely a korszerűsítésért felelős tervező és kivitelező kiválasztására irányuló , nyílt beszerzési eljárás előkészítéséért és lefolytatásáért , a szerződések megkötéséért , valamint a megvalósítás fázisában a projektmenedzsment és a monitoring tevékenységek ellátásáért felel . A vegyesvállalat nem végez kivitelezési feladatokat , a tervező és fővállalkozó munkáját koordinálja . A munka már zajlik , ennek keretében a vegyesvállalat munkatársai megkeresték a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzatot a lakosság érdekeit a lehető legteljesebb mértékben figyelembe vevő , érdemi párbeszéd kialakítása érdekében .
2. oldal A Budapest - Kelebia vasútvonal korszerűsítése TOP HÍREK Újabb nyertesek Bács-Kiskun megye részére 63 milliárd forint áll rendelkezésre a 2014- 2020-as programozási időszakban a TOP kere- tében fejlesztésekre, me- lyen belül újabb nyertes pályázatok születtek. A Terület- és Településfej- lesztési Operatív Program (TOP) keretében a tavalyi év- ben benyújtott 197 megyei pá- lyázat közül újabb 11 kapott támogatást szeptember folya- mán, így 170 fölötti a nyertes pályázatok száma. A benyúj- tott és támogatott projektek arányát tekintve Bács-Kiskun megye élen jár, a legjobb mu- tatóval rendelkezik az ország- ban. Így már több mint 22 milliárd forint kerül a térsé- günkbe, mely gazdasági, inf- rastrukturális és idegenforgal- mi fejlesztésekre fordítódik és az itt élők életszínvonalának emelkedését, munkakörül- ményeinek javítását szolgál- ja. Ezen beruházások mind nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy Bács-Kiskun lakossága korszerűbb és élhetőbb életet élhessen a következő években. Az új nyertes projektek kere- tében iparterületek létesülnek, egészségügyi intézmények korszerűsödnek a megyében, több településen zajlik majd TÁMOGATÁSI KÉRELEM CÍME FOTÓ: SEBESTYÉN ISTVÁN Kömpöcön adták át az első megyei TOP-os fejlesztést közlekedés- és fűtéskorszerűsí- tés, és a leromlott városrészek rehabilitációjára is sor kerül. A Bács-Kiskun Megyei Ön- k ɷЃ́Ёɽ)酭ɕ)ѽ鰁)م͉ٕ́́)聕ٕѭD)͹)S5=SMP%%9e3@$)S5=SM$YMMiP+ ͍ͅɤɬ̈́$$$$) ͍̈́/Yɷф$$ +%ѕЁ͔-$$$)-̈́[ɽ̃Yɷф$ +хѡ́鱕͙́-ͭ$$)-ͭ/Yɷф$ +хɡ́鱕͙́AEͽ$$)AÉ/Yɷ$ +=ɝ9鱕͉ѽ͔$)=ɝ9Yɷф +-ѕɝѥ)չٕ͔ɽ́хͤ鴸$$$)չٕ͔[ɽ̃Yɷф$ +YɷѤ!مхɝѥ$)-չȁ/Yɷф$ +%啬ѕɝѥ踁 хͽ$) х́/Yɷ$ +鄁ٹɷѤձ+ѕɝѥ͔$$$)鄁/Yɷф$ +ɝٕ͔)-ȁ饹啥$$$)-ȁ/Yɷ$ + 鄁聛ͤɕȁ͔) ͕E$$$$% ͕E/Yɷф$ +ٽͤɕD̈́ х$$$) х/Yɷф$ +聭͔$$$$) ͥɥ/Yɷф$ +夁͔́$$$)-չ/Yɷф$ +M镝ɕЁɽ镬̈́)-ͭչͽ$$$$%-ͭչ́[ɽ̃Yɷф$ +1ɽЁɽͤѕѕɕͩɕ)1͵͔齍́ɱ̈́ͅ)聳ɕ̈́$$$$)1͵͔[ɽ̃Yɷф$ +7ɥiͥ=хͤ%մ)EхЃɝѥ͔$$)Q酯ͭ[ɽ̃Yɷф$ )5ɔѽ) ̵-ͭո5啤)-ɕͭ́%ɭ)ɄE)ɅɄ䁄)́EЃ)Ʉ͕)Ёͽͽ+ɔͳ́ٹ)хE)ɑ񬁄ѕ)酭ͤ靅ͫа+Yɓٜи)5兽ɥ́啝(兽ɥ́聄)兵аͽхճͬ)͕Ё)͵ɫٹխЃ)酭ихE)ѥՓխЃٹխͰ)ͅͰ̸聹)䁕ɤ͕䰁)䁙兵а͕Ѓ)鹤聕)Ёͅ啭+́ѽЁ酭م)9ٹāٹ̰ش)̴͕Ѓٕ́ɉ!(ܸ͉)鑅չ)=SL -5-%,)典ЁЁ͕ѕ(MمѤ)ɄɑEɔ锴)ѽ)儃хЁ啥)ɔչ+镡լ聕)入аEЁم)ɕͽ%啭)鹤䁄ٹ́)E՝兹)酉́儁)(Ը((Ը((̸(̸԰(ظఴ(ĸ((ȸذ) Ցе مٽ͔ɧͤ)EЁɕЁ鱕̃)ѕəمɽ́Eɽā՝)مЁ鑅E+驅ѕЁи+%ѥ镑фɕم) Ցе )ͤɽЁɕ Ց)е-مٽѕȴ)ٕЁ͔ɔ)聥Ёͬ́مٽ)хͬ镵ѫͰ)م́ͤ)啬)ѕչ)ٕѕ啥д)D͕聕Eɽ͉)͕ٽ͕)ѯ)鱕͉)̸ٕ͕儁)ɽЃ谁ѕ)鉅͕ɳѼ)ͽѫ鱕а)ѽ聥Eͤ)啬́ѥ)ɕхЁEͭȰ)ٔɤE酭D)ѕɡ́)ѣЁ饬) ՑѕЁ 锴)DمѤ儁Ͱ(̵ɝ共хEȰ)ȃ́ȴ)ԵMՍͽՉ)Eѯ餁)́а䁵ɽ鄰)䁄ɔٱЁ)ȁ酭聄 Ցе-)مٽѕ)鉅酭)Ё聄̰)Ʉů͕ٓͤ)Q Lȁѽ͉ɕ̰)ѕ́Ʉ(ԁ8ѕѕɡ̸)儀ѕȁٽѽ)鱕ѕɔ聅̸)鱕ѕ́酭хх)ѕٕ͉ͤհ)Ú酭G(ȸĸ(ĸ((Ը(̰((Ը̰)Ýххѽ)́ͤɕȁ)͵͔хͥɕ́Ё)(充齹ճ́ͱ+аɵ)م͉Ʉ酭Ʉх)Ёٕ͕)ЁٕѭDE酬)Ёф酭)ɭѥ踁Ʉ+儵хͤͅ)ѕ)锰䁄)́񱕥х̴)ٕ̈́́ѕ)̸Mɕ͕́魕ٕѕ)ɕɕ)́ѕ镭)酭ͤյх)š啤͉́́)ٕDٽم)хճͬ͵ɭѹ)EɅ)ٹťɅ聄E)хх)ɵɄѱє)а͕́а)ѽͅЁ +хլѽЁ酭Ͱ)٭ٔ镰聥ͭ)兕ͬи)=SL%11UMiQK 'L)ɽЁѕ̴)ɡ́ɝٔ)̃х镱щ)ѕЁи =M <( =M )䤀/É٤)ّ彉ͤ)фى͕)ɽЁɕ餁EЃ锴)ѕD聽Ёձ+́ѕىD͕)胊yٕаӊt)ѥɕ/)ɕͭͽх+͔հمЁ͔)ٕɅٱ́+ٽĸ)酑ѕɤM啷Ё/)Ͱձلзͧ+Ё[̵ѕɕɕ+ɭ饬ٜEɽ͉)ͤͅ)؁Ёىɔش)ٕєEѡ́)ɕа啭)ɔɹѯ)Dمѽѕٕ鹕9Դ)еѽх)5ɽ镸Ʌ)ܹͭͭոԃܹͭͭչ啹ͭͭո)ͅѕ́)ٔ)ѯ餁)E7Xiи+́ٱЁͅ)ѽ/5)ȁYѤiиа䁄ȴ)ЁÉѕٕD)٥ѕDɄ)ճ̰Ёͤ)EЃ́х+аE͕+аمЁم́)ɽѵ͵+́ѽɥѕ)Ёٕ)Ё聭٥ѕͤ)ѽаѕٕD́E)́չЁɑ)չȁ酩ɔ)ٕЁչ)ͅɕ ̵-̴)ո5啤Yɷѽ)ɑЁD)ѕ͕唴)ٕDɑɉ)̈́ɑ