My first Magazine 1 numer 2018 Połamany długopis | Page 3

Od redakcji Oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer czasopisma, które ma promować twórczość wychowanków naszej szkoły. Pomysł dojrzewał w nas od dłuższego czasu. Spotykamy się z różnymi uczniami. Są wśród nich i tacy, których ponadprzecięt- na wrażliwość i umiejętność obserwacji owocuje podejmowaniem prób własnej twórczości. Biblioteka chce wspierać rozwój ich literackich i plastycz- nych talentów. Zgodzili się uchylić nam drzwi do swojej wyob- raźni. Są to osoby, które wybijają się ponad przeciętność, a więk- szość z nas nie wie o ich istnieniu. Zatrzymajmy się na chwilę w codziennym pędzie i zajrzyjmy do ich świata. Naszym celem jest zaprezentowanie ich szerszej publiczności – nie tylko społecz- ności szkolnej. Będziemy również przedstawiać wzorcowe prace uczniów, które mogą być inspiracją dla innych. Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy piszą wier- sze, opowiadania, rysują i malują obrazy i wrzucają je do przysło- wiowej szuflady. Uwolnijcie je zarówno dla siebie, jak i dla czytel- ników. Niech sprawią, że otaczająca nas rzeczywistość stanie się piękniejsza. Maria Rajewska Sylwia Henkulak-Matysiak W TYM NUMERZE Paula Nawrot kl. IV c „Jednorożec i żaglówka” 4 Wiktoria Toporowicz kl. II c (G) „Bang” 4 Małgorzata Żyto kl. II g (G) „Czas na zmiany”. Praca nagrodzona 5 w XXXIII Międzynarodowym Konkursie Literackim im. Wandy Chotomskiej w Słupsku Tymon Stelmaszczyk kl. IV b „Ha ha ha” 8 Oliwia Niziołek kl. IV b „Tęczowy dom” (na okładce) 8 Przemysław Leciejewski kl. III a (G) „Obiekt 12” cz. 1 9 Lidia Kaczmarek kl. V b „Papież Franciszek” 12 Roksana Domicz kl. II c (G) „Szeherezada” 12 Jakub Szelukowski kl. VI a „Niezwykła przygoda w lesie” 13 Olga Waleron kl. II g (G) „Ballada” 14 Zuzanna Nowak kl. V b I miejsce w konkursie plastyczno-bibliotecznym „Książka i ja” 15 Marta Sobolewska kl. II e (G) „Mątwa” 16 Małgorzata Wojcieszak kl. VI a „Kocham mięsko” 16 Michelle Ngiuvu kl. VI a „Czarna dziura” 17 3