Molitvenik za Došašće - Page 66

Molimo sa psalmistom: O ljubavi tvojoj, Gospodine, pjevat ću dovijeka O ljubavi tvojoj, Gospodine, pjevat ću dovijeka, od pokoljenja do pokoljenja usta će moja obznanjivati tvoju vjernost. Ti reče: "Zavijeke je sazdana ljubav moja!" U nebu utemelji vjernost svoju. "Savez sklopih s izabranikom svojim, zakleh se Davidu, sluzi svome: Tvoje potomstvo održat ću dovijeka, za sva koljena sazdat ću prijestolje tvoje." On će me zvati: 'Oče moj! Bože moj i hridi spasa mojega!' Njemu ću sačuvati dovijeka naklonost svoju i Savez svoj vjeran. Slijedi molitva u tišini. Nakon nje, može slijediti molitva koja započinje riječima: Hvala ti za tvoju ljubav, Gospodine, koju si mi pokazao…. Izmolimo jednu krunicu ili jedan njen dio moleći za vjeru naših očeva. Da sa svojim suprugama cijene život, vole ga, brinu za duhovni rast svoje djece… O Emanuele, Spase blag, Zakonošo i Kralju naš, ti nado sviju naroda, što milostiv ih izbavljaš: o dođi sa neba, Gospodine i Bože naš, da spasenje nam vječno daš. 66