Molitvenik za Došašće - Page 38

Molimo sa psalmistom: Kličite i radujte se Jer je velik među vama Svetac Izraelov! Evo, Bog je spasenje moje, uzdam se, ne bojim se više, jer je Gospodin snaga moja i pjesma, on je moje spasenje. I s radošću ćete crpsti vodu iz izvora spasenja. Hvalite Gospodina prizivajte ime njegovo! Objavite narodima djela njegova, razglašujte uzvišenost imena njegova! Pjevajte Gospodinu jer stvori divote, neka je to znano po svoj zemlji! Kličite i radujte se, stanovnici Siona, jer je velik među vama Svetac Izraelov! Slijedi molitva u tišini. Nakon nje, može slijediti molitva koja započinje riječima: Hvala ti Gospodine što mi se raduješ pun veselja… Ili: Gospodine, ti si blizu… Izmolimo jedno otajstvo sv. krunice. 38