Molitvenik za Došašće - Page 22

Izaije proroka: Glas viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze! Svaka dolina neka se ispuni, svaka gora i brežuljak neka se slegne! Što je krivudavo, neka se izravna, a hrapavi putovi neka se izglade! I svako će tijelo vidjeti spasenje Božje.» (Evanđelje današnje nedjelje) Nakon pročitane Riječi Božje, neka uslijedi molitva u tišini. Nakon toga, Gospodinu uputite svoju molitvu koja može početi riječima: Bože, da moja ljubav sve više i više raste u spoznanju i potpunu pronicanju te mogu prosuditi što je najbolje... Ili: Bože, poravnaj staze… Ili: Bože, neka se izglade hrapavi putovi… Molitvu zaključi jednim otajstvom krunice i sljedećim zazivima. U svojem Duhu, daruj mudrost našim srcima. U svojem Duhu, daruj razum našoj pameti. U svojem Duhu, daruj savjet našim nesigurnostima. U svojem Duhu, daruj snagu našim slabostima. U svojem Duhu, daruj spoznaju našim mislima. U svojem Duhu, daruj pobožnost našim nakanama. U svojem Duhu, daruj strah Božji našim životima. U svojem Duhu, daruj vjeru našim molitvama. U svojem Duhu, daruj nadu našem putu. U svojem Duhu, daruj ljubav našim djelima. 22