MOJ MAGAZIN NOVEMBER - DECEMBER 2018 MOJ_MAGAZIN_revija_#5_2018_miniP - Page 4

LOKALNO 01 // IZLET OPERATIVNIH GASILCEV PGD ŠMARTNO OB SAVI 27. oktobra smo operativni gasilci in gasilke z avtobusom odšli na izlet. Izpred gasilskega doma smo odšli k naši prvi točki, DARS-ovem nadzornem centru v Dragomlju, kjer nam je vodja le-tega predstavil njihovo delo, opremo in situacije, s katerimi se morajo vsakodnevno spopadati na naših avtocestah. Pot nas je nato vodila na Štajersko, in sicer v mesto Žalec. Tam smo ob njihovi posebni fontani okušali različna piva in se v sproščenem vzdušju nato odpravi- li k naslednji točki izleta. Obiskali smo PGD Velenje. Poveljnik Bojan Brcar nam je predstavil njihovo enoto, katera ima 13 poklicnih gasilcev in 70 prostovoljnih operativcev. Ti tvorijo steber zaščite in reševanja v tem delu Slovenije. V nadaljevanju smo si 160 m pod zem- ljo ogledali Muzej premogovništva Slovenije, v katerem smo spoznali delo rudarjev nekoč in danes in po uri in pol okusili rudarsko malico, katera je enaka že več kot 100 let (kranjska klobasa in kos kruha). Za zaključek nas je pot vodila na Vransko v gostišče Grof, kjer smo ob poznem ko- silu zaključili naš izlet. 02 // 03 // 5. SPOZNAVANJE GASILCEV Z NOVIM ORODJEM KOSTANJADA Gasilci PGD Šmartno ob Savi smo se spoznavali z novim pnevmat- skim kladivom in krožno motor- no žago za primer rušenja zgradb zaradi potresa ali drugih gradbe- nih del. Gospod Boštjan iz podjetja URNI d.o.o. nam je najprej predstavil KMŽ, katero nam je podjetje tudi prodalo. Predstavil je kako se pravilno rokuje s KMŽ, nato pa smo jo na priročnem poligonu na be- tonskem bloku preizkusili tudi gasilci. Rokovali pa smo tudi z novim vrtalno pnevmatskim kladivom. 13. oktobra je v Šmartnem ob Savi na igrišču Škrjanček potekala 2. kostanjada. Na dogodku se je zbralo 19 odraslih in 26 otrok. Za peko kostanja je skrbel Blaž Novak, Tina VA je na stojnici za prostovoljne prispevke "prodajala" peresnice, zim- ske rokavice, šivalne kompletke, med- vedke- katere ja prispevala ZPM Moste Polje (izkupiček 82 € gre za vzdrževa- nje igrišča). Na začetku pa smo sku- paj z otroci "preštihali" peskovnik in namestili sedalne hlode (dar Zajec Jožeta-Martinca) na betonske plošče, nato pa je že zadišalo z vroče plošče po kostanju, nabranem po okoliških lju- bljanskih hribih. Ob luščenju črnega GASILSKI KOLEDAR PGD ŠMARTNO OB SAVI Na voljo je gasilski koledar katerega nabirka (prostovoljni prispevki) gre za nabavo gasilske opreme. Kdor ga želi imeti na steni v svojem domu naj kontaktira številko 041335696 ali pa naj piše na Facebook stran. 4 | MOJ MAGAZN 10-12/2018 kostanja smo se odrasli pogovarjali o starševskih stvareh in kako bi nasled- njič na istem mestu kuhali vino in se, če bo sneg, tudi sankali. Mladina pa je ob svojem tabornem ognju prižigala veje in se zabavala eden z drugim, kar jim kot generaciji nedvomno manjka.  P.S. Hvala Mihi Dumitovu za pivo in hvala pometačici z grabljami Anji Petkovšek. Do naslednjič nasvidenje. Avtor vseh prispevkov na strani Mitja Petje Mičo