Moj Magazin Junij - Julij 2019 Moj_Magazin_jun-jul_2019_mini - Page 6

LOKALNO 02 // DAN ČS JARŠE Četrtna skupnost Jarše je svoj dan pra- znovala 11. maja,  v sklopu Dneva od- prtih vrat vojašnice Edvarda Peperka. Tradicionalno so se na stojnicah predstavila društva, ki delujejo na podro- čju četrtne skupnosti Jarše. V uradnem programu, ki so ga popestrili glasbeni in športni nastopi , je podpredsednica če- trtne skupnosti, ga. Ida Medved,najbolj aktivnim posameznikom in društvom podelila tudi priznanja. Prejemniki priznanj so:  Judo klub Sokol za uspešno športno delovanje na področju juda in inkluzivnega juda ter sodelovanje na prireditvah Dan ČS Jarše; Viktorija Pečnikar Oblak iz Judo kluba Sokol za izredno uspešno delo s športniki z različnimi sposob- nostmi in njihovo enakopravno vklju- čitev v družbeno okolje; Mitja Petje za uspešno delo z mladimi v Društvu prijateljev mladine Šmartno ob Savi in sodelovanje s Četrtno skupnostjo Jarše v različnih programih; Krajevni odbor Rdečega križa Zelena jama za požrtvovalno in humanitarno delo na območju Zelene jame in sodelovanje na prireditvah Dan ČS Jarše; Nogometni klub Šmartno za aktivno in uspešno 6 | MOJ MAGAZN 06-08/2019 Dogodka sta se udeležila tudi slovenska športnica leta 2018, plezalka Janja Garnbret in plezalec Domen Škofic. vključevanje mladih športnikov ter do- sežene športne uspehe in sodelovanje s Četrtno skupnostjo Jarše; Sokolsko društvo Moste za uspešno delovanje na področju rekreacije in zdravega načina življenja ter sodelovanje na prireditvah Dan ČS Jarše; Slovenska vojska, 1. bri- gada za uspešno sodelovanje s Četrtno skupnostjo Jarše pri organizaciji pri- reditve Dan Četrtne skupnosti Jarše. V imenu Društva Interes pa je priznanje prejela tudi gospa Mini Marinčič za 10. letno uspešno in strokovno delovanje v športnih programih društva.  S.D.