Minun Eloni 01/2013 - Page 17

Sydämen terveys RAVITSEMUSTERAPEUTTI TARJA HIMBERGIN VINKIT SYDÄN­ YSTÄVÄLLISEEN RUOKAVALIOON Hyvä ruokavalio tärkeää kaikenikäisten sydämille ILMAN SYDÄNTÄ emme tule toimeen, sillä se on elämämme pumppu. Oikeilla ruokavalinnoilla voimme vaikuttaa sydämen terveyteen. Sydänystävällinen ruokavalio on kaikenikäisille ihmisille sopivaa ja suositeltavaa, vauvasta vaariin. On tärkeää muistaa, että lapsena saatu ravinto vaikuttaa ihmisen myöhempään terveyteen. Esimerkiksi kovien, tyydyttyneiden rasvojen saanti aloittaa jo varhain verisuonimuutosten kehittymisen, joten ei ole yhdentekevää mitä syö nuorena. Pitämällä hyvää huolta sydämestämme lisäämme hyvien päiviemme määrää. Sydämen terveyden kannalta keskeisimmät tekijät ovat runsas kasvisten käyttö, pehmeiden rasvojen suosiminen kovien rasvojen sijaan sekä vähäsuolaisten elintarvikkeiden valitseminen. Näitä sydän rakastaa. Kasvikset tuntuvat ihan konkreettisesti myös muussa kuin sydämen terveydessä ja ne tuovat virkeyttä ja jaksamista heti ruokailun jälkeen. Myös runsasta sokerin käyttöä tulisi välttää. S Suomalaisten elintavat ovat kohentuneet TEKSTI VELI-MATTI LEINONEN SISÄTAUTIEN ERIKOISLÄÄKÄRI, LL ydän- ja verisuonisairaudet ovat huimasti vähentyneet 1970-luvulta lähtien. Suurin osa sepelvaltimokuolleisuuden laskusta voidaan selittää riskitekijöiden vähenemisellä. Ruokavaliossa suurin muutos on tapahtunut kovan, tyydyttyneen rasvan ja maitorasvan vähenemisenä, esimerkiksi täysmaidosta ollaan siirrytty rasvattomaan maitoon. Tupakoinnin vähenemisellä on myös huomattava positiivinen vaikutus sepelvaltimo-ja muiden valtimotautien sairastavuuteen. TUPAKOINTI VÄHENTYNYT, KOLESTEROLIARVOT NOUSUSSA Terveys 2011 -tutkimus osoittaa, että päivittäin tupakoivien osuus on pienentynyt vuodesta 2000 vuoteen 2011, satunnainen tupakointi on pysynyt suunnilleen ennallaan ja tupakoimattomuus on yleistynyt. Tupakoinnin väheneminen on ollut nopeampaa miehillä kuin naisilla. Tuoreessa Finriski 2012 -tutkimuksessa suomalaisten kolesterolitaso puolestaan on nousussa vuosikymmenien laskun jälkeen. Kolesterolipitoisuus nousi miehillä 5,25:sta 5,34:ään mmol/l ja naisilla 5,15:sta 5,31:een mmol/l. Nousua oli miehillä 1,7 prosenttia ja naisilla 3,1 prosenttia, mikä on tilastollisesti merkitsevä muutos. Suositusten mukaan kokonaiskolesterolin tulisi olla alle 5 mmol/l. KOLESTEROLILÄÄKKEILLÄ ON MYÖS SUOJAVAIKUTUS Kolesterolilääkkeet eli statiinit vähentävät sydän- ja verisuonitapahtumia sekä kuolleisuutta, ja näiden lääkkeiden kehittäminen kuuluukin lääketieteen suuriin saavutuksiin. Statiinihoito lujittaa valtimoseinämän kolesteroliplakkia ja hillitsee hyytymisjärjestelmän eri tekijöitä. Ne vaikuttavat ennaltaehkäisevästi tuomalla suojavaikutusta valtimon seinämään. VALITSE PEHMEÄT RASVAT Kova rasva nostaa kokonaiskolesterolia ja LDL-kolesterolia ja sitä kautta vaikuttaa sydämen terveyteen epäedullisesti. Pehmeä rasva ja erityisesti kalan rasva taas puolestaan vaikuttaa sydäme