Min Drift & Vedlikehold 6/2023

nr . 06 - 2023 årgang 5
Kunstig intelligens er på full fart inn i industrien
Vedlikehold og drift må spille Mye å spare på rett pumpedrift

26 hverandre gode

46 58

AI for industrien – uten en eneste kodelinje