Min Drift & Vedlikehold 6/2022

nr . 06 - 2022 årgang 4

Behovet for fagfolk øker

Avkarbonisering
Produksjon og vedlikehold – i

08 og sirkulær økonomi 24 et integrert fellesskap 32

Vision Remote gir effektivt vedlikehold på plattformer