Min Drift & Vedlikehold 4/2021

nr . 05 - 2021 årgang 3

Kompetanse er fremtidens konkurransefortrinn

AR og holografiske briller
Markedsledende kompetanse

08 for inspeksjon av fisk 26 innen produksjon og logistikk 42

Øker kapasiteten med cobot