Min Drift & Vedlikehold 2/2024

nr . 02 - 2024 årgang 6
Gjenbruk er god økonomi
Industri 5.0 handler Et solid norsk fagmiljø

12 om å løfte blikket litt

20 36

Kule- og rullelager kan oppgraderes og gjenbrukes