Min Drift & Vedlikehold 2/2023 | Page 33

Det er utviklet mange systemer for å styre og optimalisere vedlikeholdet i en bedrift . Kvaliteten på vedlikeholdet blir ikke bedre enn kvaliteten som danner grunnlaget for beslutningene , for eksempel dataene . Et forhold mange glemmer å ta hensyn til er vedlikeholdet av vedlikeholdssystemene . Noen leverandører har tenkt på både vedlikehold av utstyr , dataene og systemene .

GODT VEDLIKEHOLD ER AVHENGIG AV GODE DATA

Det er utviklet mange systemer for å styre og optimalisere vedlikeholdet i en bedrift . Kvaliteten på vedlikeholdet blir ikke bedre enn kvaliteten som danner grunnlaget for beslutningene , for eksempel dataene . Et forhold mange glemmer å ta hensyn til er vedlikeholdet av vedlikeholdssystemene . Noen leverandører har tenkt på både vedlikehold av utstyr , dataene og systemene .
Av Jan Eirik

Schiøtz