Min Drift & Vedlikehold 2/2022

nr . 02 - 2022 årgang 4

Grønne skifte ; Ta de lavthengende fruktene først

08 42 56

Nordisk samarbeid med Norge i føringen
Vessel Insight får bransjens første typegodkjenning
Bruker maskinlæring for å optimalisere prosessoverganger