Min Drift & Vedlikehold 2/2021

nr . 02 - 2021 årgang 3

Produksjon vender hjem

Har produksjon Erik Wirsing om innovasjoner

08 fått hjemlengsel

18 42

Har evnet omstillingen