Min Drift og Vedlikehold 4/2020

nr . 04 - 2020 årgang 3

Blir industrien grønn nok ?

Samarbeid er
Regjeringen har vedtatt finansiering

08 grunnlaget for forbedringer 24 for fangst og lagring av CO 2 32

Gode erfaringer med digitalisering