Min Drift og Vedlikehold 4/2020 - Page 9

– Vi ser hele tiden etter forbedringsmuligheter og arbeider for å utvikle gode fagmiljøer , sier meierisjef Oskar Aarnes til AMNYTT . Samarbeid er nøkkelen til suksess . Det gjelder både internt i ebdriften og emd prosessleverandører . Resultatet er et anlegg med høy kvalitet . TINEs anlegg på Frya i Ringebu kommune blir av bransjen sett på som et mønsteranlegg . Selv etter 30 års drift er det ikke behov for å erstatte prosessavsnitt med nytt utstyr på grunn av slitasje .

SAMARBEID ER GRUNNLAGET FOR FORBEDRINGER

– Vi ser hele tiden etter forbedringsmuligheter og arbeider for å utvikle gode fagmiljøer , sier meierisjef Oskar Aarnes til AMNYTT . Samarbeid er nøkkelen til suksess . Det gjelder både internt i ebdriften og emd prosessleverandører . Resultatet er et anlegg med høy kvalitet . TINEs anlegg på Frya i Ringebu kommune blir av bransjen sett på som et mønsteranlegg . Selv etter 30 års drift er det ikke behov for å erstatte prosessavsnitt med nytt utstyr på grunn av slitasje .
Av Jan Eirik

Schiøtz