Min Drift og Vedlikehold 4/2020 - Page 6

� LEDER

DET GRØNNE SKIFTE – DET DAGLIGE ARBEID

Midt opp i korona krisen har Regjeringen arbeidet med det grønne skifte . Sentralt i dette arbeidet er industriens bidrag . regjeringen skriver ; « Den grønne skiftet handler om hvordan Norge skal bli et lavutslippsland innen 2050 . For å få til dette må vi omstille oss til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer innenfor naturens tålegrenser . Vi har en rekke viktige virkemidler som støtter opp om bærekraft og klimaløsninger , særlig Norges forskningsråd , Innovasjon Norge , Siva , Enova og Nysnø klimainvesteringer . Disse har bidratt til realisering av prosjekter som Hydros pilotanlegg på Karmøy for energieffektiv produksjon av aluminium ( Enova ), Rockwool , REC Solars omlegging fra kull til strøm ( Enova ), og utallige elektrifiseringsprosjekter i maritim næring For å synliggjøre norsk klima- og miljøteknologi i det globale markedet og trekke internasjonale investorer til Norge , har Innovasjon Norge i samarbeid med næringslivet utviklet den digitale plattformen The Explorer , som skal vise verden de beste grønne og bærekraftige løsningene fra Norge .».
Dette er vel og bra . Men det er de små drypp i det daglige arbeid i de tusen norske bedrifter som over tid vil gi resultater som monner . Får man redusert svinn med noen prosent kommer ikke statsministeren eller næringsministeren på besøk med pressen på slep . Et godt eksempel på dagligdags arbeid i en produksjonsbedrift er jobben som gjøres med å redusere tap i trykkluft anlegg . Blir alt tap fjernet , har industrien nærmest oppnådd målene som er satt for energieffektivisering .
Andre dagligdagse tiltak , som pågår kontinuerlig , er med på å sørge for at industrien er i ferd med å oppfylle målsettingene som myndighetene og internasjonale organisasjoner har satt . 2030 og 2050 er år som brukes for å nå fastsatte klimagass reduksjoner . Dessverre ser via t disse målsettingen stadig skyves ut i tid . Mens det kontinuerlig pågår forbedringsarbeid i industrien .
Vi heier på det daglige arbeidet , og ikke skippertakene .
6