Min Drift og Vedlikehold 4/2020 - Page 52

� PRESSEMELDINGER

Servicesett for hygienisk væskehåndtering med reservedeler : Alt på ett sted for raskere gjennomført service

Tre av de viktigste faktorene for å gjennomføre service med minimale avbrudd i produksjonsprosessen er hastighet , kvalitet og pålitelighet i leverandørkjeden for reservedeler .
Originale servicesett for hygienisk væskehåndtering fra Alfa Laval inneholder alle nødvendige reservedeler for å takle havarier , reparasjoner og planlagt forebyggende vedlikehold – raskt ! For å yte optimal service og sikre rask respons på anmodninger om reservedeler tilbyr Alfa Laval servicesett for hygiensk væskehåndtering som kan bestilles enkelt og praktisk fra vårt globale nettverk av kanalpartnere .

Ford med nytt system for å forutse trafikkulykker

Ford leder et konsortium som nå utvikler et digitalt verktøy som ved hjelp av data fra tilkoblede biler og sensorer i veibanen skal kunne forutse hvor risikoen for trafikkulykker er størst . Hvert eneste år blir mer enn 1,3 millioner mennesker drept i trafikken .
Bare i Norge er det anslått at trafikkulykker årlig koster samfunnet mer enn 30 milliarder kroner . Med « Data-Driven Road Safety Tool » skal lokale myndigheter kunne analysere data som er samlet inn fra internett-tilkoblede biler og sensorer i veibanen . Ved hjelp av disse kan de beregne seg frem til hvilke veier eller lyskryss hvor sannsynligheten for en trafikkulykke er størst og redusere faren .
52