Min Drift og Vedlikehold 4/2020 - Page 50

� FORENING
ARROW-CI
Tilbakemeldingene er gode
konferanser , men kan være aktuelt for andre arrangementer også .
Siste arrangementstype vil være bedriftsinterne kurs . Slike e-læringskurs bestilles av bedriften og gjennomføres når det passer for den aktuelle bedriften .
Tilpasser organisasjon og tilbud - Vi skal benytte høsten til å samle erfaring og utvikle kurs og arrangementsporteføljen som dekker det fremtidige behovet , sier Nybø . Så langt tror vi at vi har funnet de arrangementsformer som er aktuelle . Jobben som nå må gjøres er å vurdere hvilke temaer som passer for de forskjellige gjennomføringsformer . Videre må vi utvikle den digitale pedagogiske kompetansen hos våre forelesere og vår interne digitale kunnskap . Når alt dette er på plass mener vi at våre foreninger er godt rutet for fremtiden . - Parallelt med det arbeidet vi har beskrevet , har vi også tilpasset arbeidsstokken til den nye hverdagen , forteller Nybø . Slik Quality Norway og foreningene er organisert erfarer vi nå at organiseringen sikrer foreningene handlingsfrihet i en vanskelig økonomisk situasjon . Selv om kursvirksomheten som er en vesentlig inntektskilde , er redusert , kan foreningen opprettholde sine faglige og medlemsrettede aktiviteter . Vi tærer noe på Quality Norways egenkapital , men sikrer foreningenes virksomhet . Ved at vi evnet å utvikle gode digitale tilbud raskt , fikk vi inntekter fra digitale kurs i vår . Målsettingen er at vi i årets fjerde kvartal skal gå i balanse .
- Når vi våre målsettinger , vil foreningene kunne se den digitale transformasjon trygt i møte , sier Nybø avslutningsvis .
50