Min Drift og Vedlikehold 4/2020 - Page 5

NR . 4 - 2020
06 Leder
08 Samarbeid er grunnlaget for forbedringer
16 Avansert geometri for enda flere materialer
22 Regjeringen har vedtatt finansiering for fangst og lagring av CO 2
30 Integrasjon mellom menneske og teknologi er tettere enn noensinne
36 Elkem velger Herøya til gigantfabrikk for batterimaterialer
40 HEXR moderniserer produksjonen av sykkelhjelmer med 3D-printing
46 Gode erfaringer med digitalisering
Nr . 4 - 2020 ISSN 2535-5384 Forside : Jan Eirik Schiøtz
Ansvarlig utgiver JES Consult Fossilveien 40 , 3034 Drammen Bankkonto : 6138 06 63944
Min Drift og Vedlikehold distribueres digitalt til alle NFVs kontakter . I tillegg benyttes sosiale medier og hjemmeside www . mindrift . no .
Ansvarlig redaktør Jan Eirik Schiøtz Telefon : 997 98 302 E-post : jan . eirik @ mindrift . no
Journalist Leslie Henriksen mob : 99224686 E-post : leslie @ tekstbiten . no
Markedsansvarlig Tom R . Mehlum Telefon : + 47-900 44 944 E-mail : tom @ mindrift . no
Design og digital produksjon ” Grafisk-designer ” Tlf : + 381 63 8866486 design @ hi-files . com
Grafisk design : Ljubisa Miodragovic
Hovedsamarbeidspartner
5