Min Drift og Vedlikehold 4/2020 - Page 49

NR . 4 - 2020
ARROW-CI
Det er bygget eget studio for å avholde digitale kurs
gering av digitale kurs i lokalene på Lysaker . Med teknologien som er valgt er det ikke nødvendig for foredragsholderen å være til stede i studio . Møteleder og teknisk ansvarlig er de eneste som trenger å være fysisk til stede i studio .
- Vi må jobbe med å utvikle foredragsholdernes kompetanse innen digital forelesningen , sier Kristiansen . Det kreves noen andre egenskaper å formidle kunnskap vi skjerm , enn fysisk tilstedeværelse . Viljen og evnen hos flertallet av våre foredragsholdere til å tilegne seg ny kompetanse er imponerende . Selvsagt erfarer vi at noen foredragsholdere reserverer seg mot å forelese via en skjerm , men det er ytterst på . Nå arbeider vi med å se på det faglige innholdet i kusene , slik at de blir mest mulig egnet for digital gjennomføring .
Variert tilbud Både Nybø og Kristiansen mener at kurstilbudet i fremtiden vil være en kombinasjon av fysiske og digitale kurs . For det første vil viljen og muligheten til å reise bli redusert . Samtidig vil vi som arrangører og kursdeltakerne få erfaring med digitale kurs . Dette forholdet vil være en pådriver for økt antall digitale kurs . Men noen temaer vil være mindre egent for fjernundervisning , slik at det fortsatt er behov for fysisk tilstedeværelse . Behovet for nettverksbygging og faglige diskusjoner med fagkolleger forsvinner ikke . Dette forholdet taler også for at det vil være ønskelig med fysisk tilstedeværelse ved noen arrangementer . I noen sammenheng kan det være aktuelt å arrangere kombinasjonsløsninger ved at noen deltakere er fysisk til stede , samtidig som arrangementet streames . Det vil i hovedsak gjelde
49