Min Drift og Vedlikehold 4/2020 - Page 48

� FORENING
ARROW-CI
NFV var raskt ute med å digitalisere kursvirksomheten

Vi skal benytte høsten til å samle erfaring

og utvikle den porteføljen vi mener bransjene trenger og vil benytte i fremtiden , sier Nybø . NFVs medlemmer stiftet bekjentskap med digitalt møte allerede 6 . mai . Da ble foreningens årsmøte arrangert heldigitalt . Gjennomføring og formaliteter , som stemmegivning , fungerte utmerket . - Selvsagt fikk vi ikke den sosiale delen av et tradisjonelt årsmøte , men tilbakemeldingene er gode , fortelle Siri Ulvin . Hun er administrasjonsleder i NFV .
- Inntektene fra tradisjonell kursvirksomhet ble borte over natten , sier Nybø . Vi tok grep ganske raskt . Som nevnt ble foreningens årsmøte arrangert digitalt . Medlemsmøter ble også gjennomført via nettet . Arbeidet med å evaluere hvilke kurs som egnet seg for digital gjennomføring startet ganske raskt etter at Norge ble stengt . Parallelt med arbeidet med å finne ut av hvilke kurs som egnet seg for nettgjennomføring , jobbet vi med å utvikle teknisk løsning for gjennomføring av kurs fra Quality Norways lokaler på Lysaker . Først måtte verktøy velges . – Vi falt ned på Zoom , sier Nybø . Da Min Drift og Vedlikehold besøket Norsk Forening for Vedlikehold ble et digitalt kurs gjennomført . Kursleder og teknisk operatør uttrykte positive erfaringer med løsningen . Stene Kristiansen er ansvarlig for kursarangeringen i NFV fortalte at tilbakemeldingen er gode .
Utvider aktiviteten Med studio for gjennomføring av digitale kurs i egne lokaler kan Quality Norway sørge for effektiv gjennomføring av slike kurs . Det planlegges å etablere et studio til for arran-
48