Min Drift og Vedlikehold 4/2020 - Page 47

Norsk Forening for Vedlikehold ( NFV ) og Quality Norway , som er operativ enhet for foreningens virksomhet , har gode erfaringer med å arrangere digitale kurs og konferanser . - Da Norge ble stengt 12 . mars tok vi umiddelbart grep , forteller Arild Nybø . Han er daglig leder for begge virksomhetene . Tilbakemeldingene så langt er gode .

GODE ERFARINGER MED DIGITALISERING

Norsk Forening for Vedlikehold ( NFV ) og Quality Norway , som er operativ enhet for foreningens virksomhet , har gode erfaringer med å arrangere digitale kurs og konferanser . - Da Norge ble stengt 12 . mars tok vi umiddelbart grep , forteller Arild Nybø . Han er daglig leder for begge virksomhetene . Tilbakemeldingene så langt er gode .
Av Jan Eirik Schiøtz