Min Drift og Vedlikehold 4/2020 - Page 39

NR . 4 - 2020
ARROW-CI
Herøya har lange tradisjoner i å utvikle ny industri
produkter for mulig fullskala industriproduksjon . Basert på erfaringer fra pilotanlegget , vil Elkem vurdere grunnlaget for å bygge en fullskala industriproduksjon ved Herøya Industripark . – Produksjon av batterimaterialer er en av Elkems største vekstmuligheter . Etterspørselen etter batterier øker som et resultat av den raske elektrifiseringen i transportsektoren og økende behov for energilagring i en mer bærekraftig fremtid . Dette krever ny produksjonskapasitet for batterimaterialer , og vi ser store muligheter for spesialiserte produkter med et grønt fotavtrykk , sier Michael Koenig , konsernsjef i Elkem . Hvis alt går etter planen vil Elkem ta en investeringsbeslutning i 2021 . Fabrikken vil ha en modulær design slik at det skal være mulig å raskt utvide kapasiteten etter hvert som behovene melder seg . Ordfører i Porsgrunn , Robin Kåss , er svært begeistret over planene .
Viktig for Grenlands regionen – Dette er en ekstremt positiv nyhet for Porsgrunn og hele regionen . Det vil gi mange arbeidsplasser og befeste vår posisjon som et globalt sentrum for grønn industri , sier Kåss . Han forteller at kommunen har vært aktive i å få til denne etableringen og setter pris på det tette og gode samarbeidet de har hatt med Elkem og Herøya Industripark for å få storinvesteringen til kommunen .
– Og så må jeg jo si at det er kjempepositivt at dette vil bidra til å sikre enda flere godt kvalifiserte arbeidsplasser til regionen , sier Kåss . Legger stor vekt på bærekraftig industriutvikling Herøya Industripark er eid av Oslo Pensjonsforsikring , og administrerende direktør Åmund Lunde forteller at de er svært stolte over å være en del av denne prosessen , og ser frem til å jobbe tett sammen med Elkem for å få til en vellykket etablering og produksjon på Herøya . – Oslo Pensjonsforsikring har et langsiktig perspektiv på sine investeringer der bærekraft vektes tungt . At vi ved en slik etablering på Herøya både får sikret våre verdier , men også kan bidra til langsiktig bærekraftig industriutvikling i Norge og nye arbeidsplasser lokalt , støtter opp om våre kjerneverdier , sier Åmund Lunde . – Med sin gode og velfungerende infrastruktur når det gjelder blant annet god tilgang på nødvendig strøm , kjølevann og kaianlegg ligger forholdene godt til rette for en slik satsning på Herøya .
39