Min Drift og Vedlikehold 4/2020 - Page 38

� TEKNOLOGI
ARROW-CI Sverre Gotaas ( t . h .) regner med store ringvirkninger
Forventer store ringvirkninger Den kraftige økningen i bruken av elektriske kjøretøy gjør at Elkem forventer en sterk vekst i markedet for såkalte litium-ion-batterier . Denne typen batterier brukes også i veldig mange andre produkter vi omgår oss med til daglig , som elektriske verktøy , forbrukerelektronikk og elsykler . Fabrikken på Herøya skal produsere grafitt , en viktig bestanddel i de fleste litium-ion-batterier . Elkems Northern Recharge-prosjekt tar sikte på å ta en konkurransedyktig posisjon i dette internasjonale markedet , ønsker å bidra til en sterk europeisk batteribransje og vil kunne bygge en ny norsk eksportindustri basert på fornybar , norsk vannkraft . Sverre Gotaas , administrerende direktør i Herøya Industripark AS , forteller at prosjektet vil kunne skape store ringvirkninger i Grenlandsområdet .
– Dette beviser nok en gang at den allerede etablerte infrastrukturen som er bygget opp over 90 år virkelig har en verdi for nye aktører . En slik etablering er helt i tråd med vår strategi . Han mener at den gode tilgangen til kvalifisert arbeidskraft i regionen er noe av det som har fått Elkem til å ville etablere seg på Herøya Industripark . – Det å få inn flere aktører – og en aktør av et slikt kaliber som det Elkem er – vil være med på å trygge arbeidsplasser i regionen , og det vil også styrke den økonomiske utviklingen , sier Gotaas .
Pilottesting i Kristiansand Elkem bygger nå et pilotanlegg for batterigrafitt i Kristiansand , et prosjekt med en kostnadsramme på 65 millioner kroner . Piloten ventes å åpne i begynnelsen av 2021 , og tar sikte på å verifisere teknologi og kvalifisere
38