Min Drift og Vedlikehold 4/2020 - Page 37

ELKEM VELGER HERØYA TIL GIGANTFABRIKK FOR BATTERIMATERIALER

Elkem har valgt Herøya Industripark som et sted for en mulig fabrikk for produksjon av grafitt til bruk i batterier for elektriske kjøretøy og forbrukerelektronikk . Fabrikken , kalt Northern Recharge , kan potensielt bli på rundt 60.000 kvadratmeter og vil kunne skape mange nye grønne arbeidsplasser i Grenland .
Av Elkem / Herøya industripark