Min Drift og Vedlikehold 4/2020 - Page 35

NR . 4 - 2020 verktøy for de oppgavene som skal overvåkes eller styres . Det er ikke lengre nødvendig å besitte dyp dataprogrammerings kompetanse for å kunne ta i bruk de mest avanserte verktøyene . I dagens løsninger er det mer snakk om å konsentrere seg om å finne de beste løsningene .
Sky teknologien har endret måten data blir lagret og bearbeidet på . Lagringskapasiteten er nå så stor at det ikke eksisterer praktiske begrensninger i datamengden som kan lagres . Analyseverktøyene som er utviklet for å utnytte dataene som er innsamlet er også blitt mer avanserte . Men med nye løsninger dukker det som regel opp nye problemer . Sikkerhet kan være et tema hvis sluttbruker og skyleverandører ikke gjør en god jobb , med å sette opp riktige sikkerhetsløsninger . I de siste årene er det nå utviklet en mellom teknologi til
lagring og analyse i kontrollsystemene eller i skyen . Edge teknologien gir en mellomløsning , som gir noe av skyteknologiens spesielle fortrinn og lettere kan kontrolleres av en bedrifts eget personell .
Tett på utviklingen - Iconics har selvsagt fulgt opp disse teknologitrendene , sier Johansen . Skal de kunne følge opp forretningsstrategien med å være helt i spissen av teknologiutviklingen , må slike trender som app- og Edge teknologi følges opp . – Vi har levert Iconics løsninger i mange år , forteller Larsen . Med den erfaringen vi har er jeg helt trygg på at produktene holder det Iconics lover .
Reportasjen fra samtalen med gründeren av firmaet Russell L . Agrusa , i AMNYTT 07 2018 , kan leses her .

MainTech bidrar i standardiseringsarbeid innen vedlikeholds engineering

I det daglige er vi omgitt av standarder , tusenvis av dem . De forteller oss hvordan noe skal lages eller gjøres . MainTech har stor tro på å bidra innen standardiseringsarbeid innenfor våre tjenester og bransjer .
Vi tror dette gir gjensidig læring og erfaring . Vi er derfor svært glade for å få mulighet til å delta i den internasjonale komiteen for maintenance engineering samt den norske speilkomiteen .
35