Min Drift og Vedlikehold 4/2020 - Page 34

� DRIFT OG VEDLIKEHOLD
ARROW-CI Jim Martin Johansen skal lede den nye satsingen til Malthe Winje
Topp informasjonsteknologi kompetanse Helt fra etableringen av selskapet har Microsoft vært en helt sentral samarbeidspartner . ICONICS ar i en lang årrekke vært Gold Partner og 6 ganger Microsoft Partner of the Year . « Recognized for outstanding solutions built on Microsoft technology .». Dette har sikret at selskapet har hatt tilgang på intern datakunnskap hos Microsoft , som resulterer i at ICON- ICS løsninger har best-in-class løsninger innen visualisering . Videre gir dette samarbeidet også topp intern kompetanse når løsninger for digitale tvillinger er utviklet .
Men det er også viktig å følge opp arbeidet som blant annet foregår innen standardisering av kommunikasjonsløsninger . ICONICS jobber tett med OPC Foundation og dets tekniske utvalg for å bidra til å lage nye standarder som har anvendelse i mange bransjer . – ” Som medlem av OPCs styre er jeg stolt over å være med på å fremme en rekke spesifikasjonene og omfattende standardene for industri og bygningsautomatisering ,” sa Russ Agrusa i 2018 , da en rekke nye OPC UA initiativer ble presentert .
Apper og edge vil forandre hverdagen - To andre teknologitrender som påvirker sluttbrukeren er utviklinger av apper og Edge løsninger , sier Johansen . Apper forenkler hverdagen for sluttbrukerne . Tilgjengeligheten av en lang rekke funksjoner er forenklet med app teknologien . Sluttbrukeren kan konsentrere seg om å finne de mest velegnete
34