Min Drift og Vedlikehold 4/2020 - Page 33

NR . 4 - 2020 gig av hvorledes data genereres . Under SPS messen høsten 2018 sa gründeren av firmaet , Russell L . Agrusa , til AMNYTT ; - Vi skal levere den mest innovative « any glass » teknologi til markedet . Med any glass mente Agrusa at løsningen skal kunne visualiseres på alle mulige flater , som PC skjerm , stor skjerm , lesebrett , mobil , smart klokke , VR briller eller en ny teknologi som innovative selskaper utvikler .
Teknologiutviklingen gir nå løsninger hvor integrasjon mellom menneske og teknologi er tettere enn noensinne . Denne utviklingen gir helt nye muligheter for å effektivisere både operatørenes og ekspertenes arbeidssituasjon . Nye løsninger gir de som arbeider ute i felt direkte tilgang til informasjon de tidligere ikke hadde . I tillegg forsterkes disse trendene med kunstig intelligens . Dess mer avansert bearbeidet data en medarbeider får presentert , jo bedre kan vedkommende utnytte sin egen erfaring og kompetanse .
Bred erfaring - Vi har i flere år vært med på denne reisen , sier Tom Erik Larsen . Larsen er markedsdirektør hos Malthe Winje og har fulgt opp Iconics som ansvarlig for VAR posisjonen til selskapet . Nå vil Larsen være støttespiller for Johansen for dette markedsområdet . I tillegg til å være den norske salgskanalen skal vi sammen bygge ut systemintegrator nettet vårt , sier Johansen og Larsen . Referanselisten som VAR er omfangsrik og omfatter kunder innen :
• Byggautomatisering
• infrastruktur , samferdsel
• energiforsyning , kraftselskaper
• Vann og avløp
Med den nye posisjonen og siste teknologiske utvikling , ser Johansen et stort potensiale
ARROW-CI Informasjonen fra produksjonen kan presenteres på alle plattformer
innen industrien generelt . Siden 1986 da ICO- NICS ble etablert , er det solgt 375 000 lisenser på verdensbasis . For å nå så mange kunder har strategien i produktutviklingen vært at løsningen skal kunne :
• håndtere all slags utstyr
• kobles til ethvert kontrollsystem
• kommunisere med alle aktuelle protokoller
• håndtere alle aktuelle enheter
• være skalerbart
I dagens terminologi kan vi si at løsningen sørger for at IT møter OT .
33