Min Drift og Vedlikehold 4/2020 - Page 32

� DRIFT OG VEDLIKEHOLD
ARROW-CI Russel L . Agrusa viser engasjert mulighetene ICONICS løsning gir

Det er tre hovedtrender innen visualisering

av data ;
• økt digitalisering og forbedret skykommunikasjon ,
• integrerte løsninger for prediktivt vedlikehold og kontakt med felt
• Ulik brukertilgang for de ulike brukergruppene ( med forbedret brukergrensesnitt )
Nå lanseres systemer med bruk av siste nytt innen teknologi med løsninger fra Edge til Cloud . Et selskap som er i front med å følge opp disse visualiseringstrendene er ICONICS . I Norge har Malthe Winje tatt over som salgskanal for ICONICS . Dette selskapet kjenner produktene godt siden de har vært VAR ( Value Added Retailer ) i mange år .
I industrielle anvendelser er økt mobilitet svært viktig . ICONICS har gode løsninger for mobil operatør . Løsningene kommuniserer godt med FDV ( forvaltning , drift , vedlikehold ) systemer og vil gi økt effektivitet for denne faggruppen .
Ny salgskanal med erfarent personell - Det norske markedet vil merke at Iconics har fått en ny salgskanal her i landet , sier Jim Martin Johansen . Han er ansvarlig hos Malthe Winje for hele Iconics porteføljen . Tidligere har vi solgt lisenser for Iconics løsninger til de systemintegrørene vi har samarbeidet med . Markedet vil nå merke at det blir satset tyngre på markedsføring av produktporteføljen til selskapet som har som målsetting å være ledende på visualisering , uavhen-
32