Min Drift og Vedlikehold 4/2020 - Page 31

Teknologiutviklingen gir nå løsninger hvor integrasjon mellom menneske og teknologi er tettere enn noensinne . Denne utviklingen gir helt nye muligheter for å effektivisere både operatørenes og ekspertenes arbeidssituasjon . Nye løsninger gir de som arbeider ute i felt direkte tilgang til informasjon de tidligere ikke hadde . I tillegg forsterkes disse trendene med kunstig intelligens . Dess mer avansert bearbeidet data en medarbeider får presentert , jo bedre kan vedkommende utnytte sin egen erfaring og kompetanse .

INTEGRASJON MELLOM MENNESKE OG TEKNOLOGI ER TETTERE ENN NOENSINNE

Teknologiutviklingen gir nå løsninger hvor integrasjon mellom menneske og teknologi er tettere enn noensinne . Denne utviklingen gir helt nye muligheter for å effektivisere både operatørenes og ekspertenes arbeidssituasjon . Nye løsninger gir de som arbeider ute i felt direkte tilgang til informasjon de tidligere ikke hadde . I tillegg forsterkes disse trendene med kunstig intelligens . Dess mer avansert bearbeidet data en medarbeider får presentert , jo bedre kan vedkommende utnytte sin egen erfaring og kompetanse .
Av Jan Eirik Schiøtz