Min Drift og Vedlikehold 4/2020 - Page 27

NR . 4 - 2020 det finnes nødvendig støtteordninger for slike prosjekter i EU og de enkelte landene .
25 milliarder Samlet investeringer for Langskip er anslått til å være 17,1 milliarder kroner . Dette inkluderer både Norcem , Fortum Oslo Varme og Northern Lights . Driftskostnader for ti års drift er anslått til 8 milliarder kroner . Samla kostnadsanslag er dermed på 25,1 milliarder kroner . Langskip får statsstøtte i tråd med framforhandla avtaler . Staten sin del av disse kostnadene er anslått til 16,8 milliarder kroner .
Om Teknologisenteret for CO 2
-fangst på
Mongstad ( TCM ) Teknologisenteret på Mongstad ( TCM ) var verdens største anlegg for testing og utvikling av teknologier for CO 2
-fangst . TCM har vært i drift siden 2012 og er en arena for målrettet utvikling , testing og kvalifisering av teknologi for CO 2
-fangst i industriell skala . Høsten 2017 ble det inngått en ny driftsavtale mellom den norske stat , Equinor ( tidligere Statoil ), Shell og Total som sikrer videre drift til 2020 . Teknologisenteret er bygget med tanke på langsiktig drift og med to ulike anlegg for å teste CO 2
-fangstteknologi :
• Aminbaserte teknologier - CO 2 fanges ved hjelp av en aminoppløsning , det vil si en væske som består av vann og aminer og som benyttes til å absorbere CO 2 fra røykgass .
• Ammoniakk-basert teknologi - nedkjølt ammoniakk brukes som løsningsmiddel for å absorbere CO 2 fra røykgass . Anlegget ble bygget slik at både CO 2
-fangst fra røykgasstrømmer fra kraftvarmeverket og fra raffineriet på Mongstad skal kunne testes . Kraftvarmeverket skal etter planen legges ned . TCM har utviklet alternative løsninger som vil sikre videre mulighet til å teste CO 2
-fangst fra
tilsvarende røykgass som kraftvarmeverket genererte . TCM arbeidet også med klargjøring av et tredje område avsatt til testing av andre typer fangstteknologier i tillegg til amin- og amoniakk-baserte teknologier . Dette ble gjort for å få et anlegget som var svært fleksibelt . Det ble gjennomført tester med leverandørene Aker , Alstom , Shell Cansolv , Carbon Clean Solutions , IoN Engineering og Fluor .
Så ble det stans Regjeringen droppet fullskala rensing på Mongstad , som statsministeren kalte « vår månelanding » i 2007 . — Vi har samlet sett brukt 7,2 milliarder kroner på fangst og lagring av CO 2
, sa Borten Moe på en pressekonferanse 20 . september 2013 . Av disse har rundt fem milliarder gått til testsenteret på Mongstad , Han så på satsningen den gang som en suksess . Dette har tatt verden og Norge langt videre i å få denne teknologien frem , og det er Regjeringens vurdering at dette har vært en suksess . Regjeringen legger heller opp til fullskala rensing på et annet sted . Hvor var den gang ikke bestemt .
27