Min Drift og Vedlikehold 4/2020 - Page 26

� TEKNOLOGI
ARROW-CI Både Olje- og energiministeren og Klima- og miljøministeren var med å presentere planene
en forutsetning for at fangst og lagring av CO 2 skal kunne bli et effektivt klimavirkemiddel .
Nødvendigklimatiltak Norge har forpliktet seg til å kutte klimagassutslepp med 50-55 prosent innen 2030 . – For at verden skal nå målene vi har forpliktet oss til i Parisavtalen , må vi fange og lagre
CO 2 i stort omfang . Det er ikke alle utslipp som kan kuttes med å ta i bruk fornybar energi . I flere industriprosesser , som for eksempel sementproduksjon , er CO 2
-fangst og -lagring den eneste teknologien som kan kutte utslippene . Med dette skaper Norge klimaløsninger for framtiden , sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn . Norge har gode forutsetninger for å bidra til utviklingen av CO 2
-håndtering . Norge har sterke fagmiljøer for fangst , transport og lagring av CO 2
. Utbygging og drift av CO 2
-prosjektene på Sleipner og Snøhvit har i flere tiår demonstrert sikker lagring av CO 2 på norsk kontinentalsokkel .
Nye arbeidsplasser – God klimapolitikk skal være god næringspolitikk . Med Langskip vil regjeringen styrke norsk industri gjennom å legge til rette for at virksomhetene kan møte framtidige klimakrav . Prosjektet er et viktig bidrag til grønn vekst i Norge og vil sikre og skape nye jobber i industrien . Det er modnet frem ei løsning som legger til rette for at CO 2
-handtering kan utvikles videre både i Norge og Europa . Prosjektet er modnet fram til det nivået det skal være ved en investeringsavgjørelse , og resultata fra forprosjektet viser at alle delene av prosjektet er mulig å gjennomføre . Prosjektet innebærer også risiko . For at prosjektet skal oppnå ønska effekt trengs en ambisiøs utvikling av klimapolitikken i Europa . Blant annet er det usikkerhet om omfanget av etterfølgende prosjekt , og om
26