Min Drift og Vedlikehold 4/2020 - Page 25

NR . 4 - 2020
ARROW-CI Norcem Brevik har jobbet lenge med planene
til permanent lagringssted i geologiske formasjoner i Nordsjøen . Tiltaket i Brevik vil bane vei for nye prosjekter både nasjonalt og internasjonalt . Erfaringene fra Norcem kan føre til karbonfangst ved flere sementfabrikker , og dermed til at næringen kan redusere sine utslipp betydelig .
Flere må med Regjeringa foreslår å først realisere fangst av CO 2 ved Norcems sementfabrikk i Brevik . Regjeringen legger også opp til å støtte fangst av CO 2 ved Fortum Oslo Varmes avfallshåndteringsanlegg i Oslo . Men dette prosjektet må først skaffe tilstrekkelig egenfinansiering og finansiering fra EU eller andre kilder . – For at prosjektet skal bli en klimasuksess for framtiden , må også andre land ta teknologien i bruk . Det er en av grunnene til at vi stiller krav om at også andre skal bidra økonomisk , sa Solberg under presentasjonen av prosjektfinansieringen . Langskip omfatter og støtte finansiering til transport- og lagringsprosjektet Northern Lights . Dette er et samarbeid mellom Equinor , Shell og Total . Northern Lights skal frakte flytende CO 2 med skip fra fangstanlegget til en mottaksterminal i Øygarden i Vestland . Derifra vil CO 2 bli pumpa gjennom rør til et lager under havbotnen .
Sten på sten Over mange år har ulike norske regjeringer støttet opp under teknologiutvikling , testog pilotprosjekt og framhevet CO 2
-fangst og -lagring som et viktig virkemiddel internasjonalt . Regjeringa har fulgt opp dette og arbeidet målretta med CO 2
-handtering siden 2013 . ( informasjon om Mongstad TCM ) – Regjeringen har vært opptatt av å bygge sten på sten sammen med industrien , slik at vi er trygge på at det kan gjennomføres . Denne tilnærminga har vært vellykket , mener olje og energiminister Tina Bru . Grunnlaget for å ta en avgjørelse er nå på plass . Med Langskip bygger vi ny infrastruktur , og vi legger til rette for å knytte andre CO 2
-fangstanlegg til et CO 2
-lager i Norge . Dette er klimapolitikk som fungerer , sier olje- og energiministeren .
– Dette er det største klimaprosjektet i norsk industri noensinne . Med dette kutter vi utslipp , ikke utviklingen av nye løsninger , mener oljeog energiminister Tina Bru . FNs klimapanel slår fast at fangst og lagring av CO vil være nødvendig for å redusere globale klimagassutslipp i tråd med klimamålene til lavest mulig kostnad . Det er få anlegg i drift i dag på verdsbasis . Vi trenger derfor flere prosjekt som gir læring og teknologisk utvikling som reduserer kostnaden . Nye anlegg i Europa og verden er
25