Min Drift og Vedlikehold 4/2020 - Page 23

Regjeringa la 21 . september frem en melding til Stortinget om hvorledes de vil støtte gjennomføring av fangst , transport og lagring av CO 2 i Norge . Prosjektet har fått navnet ” Langskip ”. – Langskip er en milepæl i industriog klimasatsingen til regjeringen . Prosjektet vil kutte utslipp , og legge til rette for ny teknologi og dermed nye jobbar , sier statsminister Erna Solberg . Og det ser ut til at forholdene ligger bedre til rette for å lykkes industrielt enn for månelandingen i 2007 .

REGJERINGEN HAR VEDTATT FINANSIERING FOR FANGST OG LAGRING AV CO 2

Regjeringa la 21 . september frem en melding til Stortinget om hvorledes de vil støtte gjennomføring av fangst , transport og lagring av CO 2 i Norge . Prosjektet har fått navnet ” Langskip ”. – Langskip er en milepæl i industriog klimasatsingen til regjeringen . Prosjektet vil kutte utslipp , og legge til rette for ny teknologi og dermed nye jobbar , sier statsminister Erna Solberg . Og det ser ut til at forholdene ligger bedre til rette for å lykkes industrielt enn for månelandingen i 2007 .
Av Jan Eirik Schiøtz