Min Drift og Vedlikehold 4/2020 - Page 14

� PRESSEMELDINGER

Avfallshåndteringsselskapet SAR Gruppen implementerer Infor EAM med Prevas

SAR Gruppen , som håndterer farlig avfall , er i startfasen med implementering av Infor CloudSuite på sine anlegg fra Stavanger i sør til Hammerfest i nord . Infor CloudSuite , med Infor EAM som en viktig bestanddel , er en portefølje av løsninger fra Infor utviklet for skyen som gjør samhandling i organisasjoner enklere . Frode Steinsland , forbedringsansvarlig i SAR forklarer at Infor sin CloudSuite løsning gir integrasjonsmuligheter og økt funksjonalitet som passer selskapets behov .
- Systemet blir en viktig del av vår digitaliseringsprosess . Vi så etter en mer moderne løsning , en løsning med et godt kundegrensesnitt , gode muligheter for samhandling og som kan håndtere store mengder informasjon .

Fjerner vann og forurensning fra hydraulikkolje

TESS tilbyr en bredt sortiment av servicetilbud , som periodisk vedlikehold , sertifisering , reparasjon , validering og sikkerhetstesting . Det siste tilskuddet i serviceporteføljen er fjerning av vann og smuss i hydraulikkolje . TESS benytter en oljeslynge som sentrifugerer ut vann og forurensning fra hydraulikkoljen .
Oljeslyngen er designet for bruk i små til mellomstore oljesystemer , spesielt der det brukes væsker med høy viskositet .
Fare for frost og rust Et stort problem med hydraulikk er at vannet i oljen danner rust i ventilene og svekker smøringen . I tillegg er det stor fare for at
vannmettet olje fryser på vinterstid og skaper frostsprengning i ventiler , filter og slanger .
14