Min Drift og Vedlikehold 4/2020 - Page 13

NR . 4 - 2020
ARROW-CI Menneske og maskin må fungere i et godt samspill
– På grunn av renhetskrav har vi erfart at coriolismåler ikke fungerer godt i vår anleggstype , sier Brende . Vårt ønske er å kunne veie mottatt melk . Når vi vet volumet av melken vi mottar , er det enkelt å fastsette egenvekten og dermed melkens fettinnhold . Skal vi kunne installere en slik løsning må TINES utarbeide en bedriftsstandard for veieceller . Kommer det en slik standard vil vi nok få det installert en slik løsning her hos oss .
Unik ENØK-løsning holder energien i prosessen På Frya tas det i bruk en unik energiløsning som baserer seg på integrert utnyttelse av varme og kalde strømmer i produksjonsanlegget . Gjennom denne integrasjonen holdes brorparten av energien i anlegget , og kun en mindre del av energien må tilsettes eller fjernes via andre kilder som hettvann og isvann . Løsningen innebærer energibesparelser i millionklassen for meieriet , og er et viktig bidrag i TINEs arbeide med å sikre miljøvennlig og bærekraftig produksjon .
Hovedbudskapet fra Aarnes , Brende og Børde var at det er forbedringspotensiale i alle ledd . Og det er avgjørende å ha en kultur for endringer . Det virker som om ledelsen på Frya har evnet å få til en slik kultur .
Om TINE Meieriet Frya TINE Meieriet Frya ligger i Ringebu i Gudbrandsdalen . Meieriet driver produksjon av konsummelk , TINE yoghurt , Yoplait yoghurt , rømme , crème fraîche og cottage cheese . Anlegget tar imot og behandler omlag 60 millioner liter hvert år . Antall ansatte ved anlegget er 170 inkludert distribusjon .
13