Min Drift og Vedlikehold 4/2020 - Page 12

� PRODUKSJON forbruk av energi , vann og vaskemidler , og minst mulig produktsvinn .
ARROW-CI Oskar Aarnes sier at kontinuerlig forbedring er nøkkelen til suksess
om energifritt prosessavsnitt , ser vi at det ikke er optimalt produksjonsmessig å stanse det aktuelle avsnittet for kun å vedlikeholde en ventil . Med god planlegging har vi evnet å utføre nødvendig vedlikehold på større deler av et ventilbatteri med ønsket oppetid i anlegget . I planleggingsarbeidet ser vi drift og vedlikehold i sammenheng . Ved å samkjøre produksjonsprognoser og vedlikeholdsbehov , finner vi frem til gode rutiner for vedlikeholdet .
Komplekst anlegg Overordnet styres anlegget av en ABB 800xA kontroller . TINE Frya var det første større produksjonsanlegget som tok i bruk Skala LTLine – en helt ny generasjon styringssystem skreddersydd for matindustrien utviklet av Skala . Skala LTLine bygger på ABBs teknologi , og er utviklet spesielt for at operatøren skal kunne ta informerte og gode valg under styringen av produksjonen , med sikte på lavest mulig
I hvert prosessavsnitt er det leverandøren av prosessanlegget som har besluttet hvilken kontrolleverandør – PLS - som benyttes . Som regel er det kjente leverandører i næringsmiddelbransjen som for eksempel Siemens eller Allen-Bradley . For å styre anlegget måles trykk , temperatur , flow , nivå og konduktivitet . I tillegg utføres et analyser av råvare og ferdig produkt . Interntransport av råvare og mellomprodukt er for det meste i rørgater . Det er et ganske komplekst anlegg , med omlag 3 700 automatventiler i en rekke ventilbatterier . Optimalisering av energiforbruket er sentralt . Det er installert en rekke frekvensomformere , for å redusere energiforbruket og optimalisere driften . De fleste omformerne er levert av Danfoss .
Noen måletekniske utfordringer På Frya er det syv råmelkstanker , som hver rommer 80 000 liter og fem pasteurer , som foretar varmebehandlingenDe fleste produkter , unntatt skummet melk og kremfløte , blir homogenisert slik at fettkulene blir like store . Melken presses gjennom en smal dyse under trykk .
- Vi har resepter for alle våre produkter , sier Børde . Men råmelken er et naturprodukt og kan ha forskjellig kvalitet . Fettprosenten varier over året og med kvaliteten på foret kuene spiser . Dette må vi ta hensyn til i trimmingen av produksjonsprosessen . Råmelken analyseres inline og prosessene usteres automatisk . Det er likevel mange vurderinger som må gjøres og det er avgjørende med gode fagfolk for å oppnå gode driftsresultater . Melkens beskaffenhet kan i stor grad vurderes ut fra egenvekt . AMNYTT spør om det er måling med coriolismåler ved mottak , for å fastsette egenvekten .
12