Min Drift og Vedlikehold 4/2020 - Page 11

NR . 4 - 2020
ARROW-CI TINEs anlegg på Frya har svært godt rennommé
sert , er det fortsatt en rekke manuelle oppgaver som må utføres . Vi trenger personell som har forståelse for hvordan vi får automatisert og manuelle prosesser til å fungere godt sammen .
Både drift og vedlikehold er med i det kontinuerlige forbedringsarbeidet . - Skal vi ha høy oppetid , må vi ha enkel tilgang på reservedeler , sier Brende . Lagerhold er derfor viktig å optimalisere , med bakgrunn i driftserfaringene .
Planlegging - En suksessfaktor er at vi er gode på planlegging , drift og vedlikehold , sier Aarnes . Det er viktig å se hele produksjonsprosessen i sammenheng . Hovedgrunnlaget for produksjonsplanleggingen er prognoser . Men i tillegg må lokale variasjoner og ytre forhold som været tas med i planleggingen . Kraftig økning i temperaturen som ikke er forventet , kan forskyve forholdet mellom etterspørsel av forskjellige produkter . Når det skjer , må vi så sant det er mulig ende produksjonsplanene . I slike omstillingsprosesser er det viktig å ha dyktige ansatte .
Produksjonsplanleggingen kan være så finmasket som ned på times intervaller . – Er det nødvendig kan vi til og med planlegge med halvtimes intervaller , forteller Børde . Dette innebærer ofte omstillinger i anlegget . – Det er utviklet gode rutiner for omstilling , sier Børde .
Høye HMS krav TINEs HMS krav sier at når det utføres inngrep i et prosessavsnitt , skal avsnittet være energifritt . – Vi har instrumentering på ventilene , slik at vi kontinuerlig får status på helsetilstanden , forteller Brende . Men for å møte kravet
11