Min Drift og Vedlikehold 4/2020 - Page 10

� PRODUKSJON
ARROW-CI Samarbeid mellom kompetente fagfolk gir gode resultater

Anlegget midt i Gudbrandsdalen er muligens ikke det mest kjente , men det er svært dyktige fagfolk som drifter meieriet . AMNYTT har møtt meierisjef Oskar Aarnes , vedlikeholdssjef Trond Brende og produksjonssjef Bjørn Børde . På grunn av smitteverntiltak kunne vi ikke besøke selve anlegget . Men det ble en interessant samtale i Ringebu sentrum .

Om lag 60 million liter melk blir prosessert i anlegget til seks forskjellige produktgrupper . – Meieriet er klassifisert som et komplekst anlegg i TINE-systemet , forteller Aarnes . Dagens anlegg er fra 1990 , med en god del oppgraderinger og ombygging av prosessavsnitt . Nylig gjennomførte en av leverandørene som installerte et av prosessavsnitt da anlegget var helt nytt , en revisjon . De uttalte at produksjonsutstyret så ut som det kunne vært installert nylig . Dette viser hvor godt personellet på Frya har driftet og vedlikehold anlegget .
Optimaliserer TINE har en sentral teknisk enhet som utvikler standard for tekniske løsninger . Når nye prosessavsnitt skal installeres i anlegget er det et samarbeid mellom prosessleverandør , lokale fagfolk og TINEs sentrale enhet . Det er gjennomført store investeringer i anlegget på Frya de siste årene . Samarbeidet mellom proesseleverandør , TINE sentralt og lokale fagfolk har vært godt . – Nå er vi inne i en periode hvor vi trimmer anlegget for å oppnå økt produktivitet og redusert svinn , forteller Aarnes . I dette arbeidet er oppbygging av gode fagmiljøer viktig . Blant annet er målet å få bygget opp et godt automatiseringsmiljø . Selv om mye er automati-
10