Min Drift og Vedlikehold 2/2020

nr. 02 - 2020 årgang 3 Det utvikles mange gode løsninger 06 Digitalisering gjør bedriften bedre 22 Excel som første steg til digitalisering 34 Materialflytkonsept som øker produktiviteten