Min Drift og Vedlikehold 1/2018 - Page 14

#vedlikehold, #drift, #produksjon, #vedlikeholdsledelse, #vedlikeholdsplanlegging, #produksjonsledelse, #produksjonsplanlegging TEMA
14
Det fullskala testanlegget til MSG Production i bakgrunnen brukes for å demonstrere
kvalitetene ved det automatiserte anlegget for de-icing, de-sanding og inspeksjon av
flykropper. På bildet; Bjørn Inge Hansen MSG Production, Technical Design Engineer,
Maria Katarina Kvendbø, CCS, Admin/Marketing og Kevin van Wallinga, CCS, Sales.
(Foto: Jan Kalvik)