Miljøfolder_v1 - Page 4

PARTNERSKAP

New Wave Group mener at bærekraftige løsninger krever engasjement fra mange forskjellige aktører ; både selskaper , internasjonale samfunn og organisasjoner .
Her gir vi en oversikt over tiltakene og nettverkene vi jobber med .
Amfori BSCI er et initiativ for selskaper som ønsker å jobbe aktivt for å forbedre arbeidsforholdene i den globale forsyningskjeden . De etiske retningslinjene stiller strenge krav til medlemmenes leverandører , for eksempel med hensyn til lønn , forbud mot barnearbeid , tvangsarbeid og diskriminering .
Accord er en bindende avtale designet for å forbedre brann- og bygningssikkerheten for tekstilindustrien i Bangladesh . Avtalen omfatter inspeksjoner , brannsikkerhetsopplæring samt effektiv sanering og renovering .
Textile Exchange er en internasjonal ideell organisasjon som jobber for en ansvarlig utvidelse av verdens tekstilindustri , med spesielt fokus på økologisk bomull .
Kemikaliegruppen er organisert av Swerea IVF og er opprettet for å synliggjøre oppdatert informasjon om kjemi- og miljørelaterte spørsmål . Formålet med gruppen er å støtte og utvikle verktøy for lovkrav og andre aktiviteter innen kjemikalier .
Mistra Future Fashion er et av verdens største forskningsprogrammer om mote med visjonen om å skape et systemskifte til en bærekraftig tekstilindustri . New Wave Group deltar i forskning som industriell partner .
Clean Shipping Index er et initiativ som tar sikte på å påvirke rederier til å bruke renere fartøy . Organisasjonen har utviklet verktøyet Clean Shipping Index , som har som mål å hjelpe selskaper med å vurdere miljøpåvirkningen når de velger speditører eller rederier .